januar 14, 2010

68´ernes Christiania

”Kunskapskanalen” er et fantastisk godt program på svensk TV, en ren guldgrube af viden og tilsyneladende sandhedssøgende – i modsætning til de mange propagandafilm, som TV fremturer med i disse jihad-tider. Oplysende og ærlige programmer havde kunnet gøre underværker i kulturelt tilbagestående befolkninger f.eks. i Mellemøsten og i Afrika. Kunskapskanalen viser den ene dokumentarfilm efter den anden: opdagelsesrejser, verdenshistorie, biologi, medicin, ægypten under kongeslægten ”Skorpion”, fremstilling af forskellige gifte fra oldtid til nu, trækfuglene magnetceller i hjernen – og nu i går 13.1.10 om Christiania.Bådsmandsstrædes Kaserne på Christianshavn blev rømmet af militæret 1971 og kort efter erobret af 68´ere, der drømte om revolution og et rødt samfundsstyre. Primus motor var journalist Jacob Ludvigsen, der udgav undergrundsbladet ”Hovedbladet”, der kappedes med Jens Jørgen Thorsen om Jesu sexuelle udskejelser. Han uddelte gratis hash på Strøget, hvilket formodentlig skulle sætte fart i handelen, og den kom da også til at blomstre i Christiania. At nogle gik videre end det, føler Jacob Ludvigsen og hans meningsfæller næppe noget ansvar for…

Der har været mange charmeoffensiver og megen politisk - mere eller mindre løgnagtig -propaganda om ”Fristaden” Christiania. Kunskapskanalens udlægning var nok hidtil den version som kom nærmest på sandheden, selvom meget også her var manipuleret ved at undlade omtale eller fotografering, ligesom man lagde ansvaret for de mere kriminelle og uanstændige forhold over på udefra kommende personer og hændelser.

Vi så ikke de uhyggelige stinkende narkohuler i volden eller Københavns Børneværns vanrøgt af børn, anbragt i uhumske lokaler hos en narkohandler i Multimediahuset (jf. Rosendal-rapporten!) eller den forrykte happening, som præst Erik Bock og hans søster opførte. Et propagandaglimt af Solvognens julemandsshow med uddeling af gaver fra diskene i Magasin skulle dække over andre af Solvognens uhæderlige optræden. ”Teaterarbejdernes” navne fortiedes dengang som nu , hvilket 70´ernes antimarxistiske tidsskrift ”Aktion” fandt forkert, da de gennem Kulturministeriet (!) støttedes af skatteborgerne. Aktion nr. 1 og nr. 5 i 1977 offentliggjorde derfor navnelister fra retssager mod Solvognsaktivister. Blandt dem finder vi bl.a. den Britta Lillesøe, som på Kunskapskanalen talte Christianias sag.

Det mest forargerlige ved Christiania var måske ikke det udflippede miljø, narkohandelen, narkovragene, Børnemagts bortløbne pubertetsbørn og deres hærværk på Frihesstøtten, tyveri og hæleri, - men snarere den råddenskab, at de borgerlige politikere snorksov og lod 68´erne og det regerende socialdemokrati støtte og fremme det betændte miljø. Kommunistbegejstrede politikere kaldte Christiania et ”Socialt Experiment” (Kjeld Olesen, Eva Gredal, Niels Mathhiassen, Ole Espersen, Lise Østergård m.fl.). For et syns skyld gennemførte man retssag mod besætterne. I 1976 afgjorde Højesteret som sidste instans, at erobringen var ulovlig og at beboerne måtte rømme området, der hørte under Forsvarsministeriet. Skønt grundloven præciserer, at domstolene er uafhængige, blandede Folketinget sig: Højesteret havde talt, beboerne skulle rømme området, men….man havde ikke sagt HVORNÅR, så indtil videre kunne de blive!

Bloggen her har tidligere – 19.10.09 – skrevet om, hvordan narkovenlige kræfter med forbindelse til Christiania fuppede politi og kongehus. Der er mange andre sager, som burde frem som supplement til den officielle udlægning af Christianias historie.
Løgn og latin !