januar 24, 2010

I virkeligheden ULOVLIG!Nicolai Sennels skriver i Kristeligt Dagblad:

Grundlovens paragraf 67 lyder således: Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Desværre er Koranen fyldt med opfordringer til mord og undertrykkelse, for eksempel i kapitel 8, vers 12: Jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!

Den danske forsker Tina Magaard har forsket i verdens 10 største religioner, og hendes konklusion er, at islam er langt dem mest krigeriske religion. Hendes konklusion om Koranen er: Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror.

Regeringen bør hurtigst muligt nedsætte et Koran-udvalg, som undersøger, hvorvidt islam bør forbydes ifølge Grundloven.

Kilde: Kristeligt Dagblad 23.1.10

Ja, ifølge grundlovens tekst er islam forbudt, hvilket har været påpeget før. Grundlovens tekst er netop meget gennemtænkt. Den er skrevet for at forhindre eventuelle uhæderlige tiltag, der kunne dukke op med tiden.
Det er på høje tid at tage grundloven alvorligt!