januar 17, 2010

Nu kan vi vente den endelige og afgørende invasion

Eurabia var Bat Ye´ors betegnelse for det projekt, som hun som en af de allerførste advarede Europæerne imod. EU ville slå Europa sammen med de arabiske lande i Nordafrika og Mellemøsten, således at Middelhavet blev et indhav.

Der var mennesker, der begejstret forestillede sig, at Roms storhedstid omkring ”Mar Nostrum” ville vende tilbage, således at ”Vort Hav” nu blev ”EU's Hav”. Hvilken handel, hvilke penge!
De enorme negativer ved sammenføring af kulturelt modsatrettede befolkninger tænkte de ikke på.

Men EU er ikke Rom! Og Nordafrikas befolkninger er forlængst blevet underkuet af arvingerne til ørkenrøveren fra Mekka.


Det er næppe tilfældigt at de første synlige tegn på Eurabiaprojektet kom samme år som EU-politikerne i al stilhed vedtog, at man skulle have et overvågningskontor, som skulle holde øje med de enkelte EU-landes massemedier og borgere hvad angik deres mening om EU´s politik. EU var altså fuldt ud klar over, at de ikke havde gehør i Europas befolkninger!

Eurabiaprojektet, officielt kaldet ”Barcelonaprocessen”, vedtoges november 1995 med en deklaration fra EU´s udenrigsministre og de 12 deltagerlande: Marokko, Algieriet, Tunisien, Ægypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, PLO (for de palestinensiske myndigheder), Tyrkiet, Cypern og Malta. Projektet støttedes økonomisk af EU's skatteborgere i den officielle hensigt, at nævnte lande skulle nærme sig de europæiske værdier.


Projektet jonglerede med forskellige betegnelser ”Barcelonaprocessen”, ”Middelhavsunion” og ”Euromed”, rimeligvis for at tætne tågesløret over politikernes udemokratiske tiltag. Europas Massemedier har da stort set heller ikke røbet, hvad der foregik/går. Kun om Tyrkiet hører vi med mellemrum om deres resultater eller mangel på samme. Men den stadig øgende mængde bloggere har gerne udbasuneret hvad de kunne opsnuse om Euromed-projektet, ikke mindst bloggen ”Euro-med” på dansk, engelsk og tysk.

Bloggen redegør lidt omstændeligt for projektets nu 15-år-lange fortiede historie, men kommer med en masse henvisninger og facts. http://euro-med.dk/?paged=2
Henrik Ræder Clausen, der er EU-kandidat for Dansk Folkeparti, gør på bloggen Snaphanen opmærksom på, at man den 14. januar lige så stille har halet projektet ud af mølposen og nu reelt oprettet Middelhavsunionen. Jordans gesandt i Bryssel, Ahmad Khalaf Masadeh, er blevet udnævnt til generalsekretær. Det er svært at forestille sig, at han, der kommer fra en muslimsk diktatorisk stat skal kunne fremme demokratiet og de europæiske værdier. Det ligner snarere en fortsættelse af EU's dhimmi-underkastelse.

Og hvis ingen protesterer inden 14 dage, altså inden den 28. januar, så er sagen klar. Som sædvanlig siger ingen noget, og hokus, pokus, det rene trylleri! EU fortsætter imod diktatur med alle vasalstaterne omkring sig og nu en enorm forbrødring med de mange indvandrere, vi kan forvente fra Nordafrikas lande.


Kilde: Dansk Euro-med, Snaphanen og Politically Incorrect