januar 12, 2010

På høje tid, at de kristne menigheder vågner op!

Altfor mange såkaldte kristne er nogle brugbar-naive nikkedukker, men ind imellem vågner nogle op. Fornylig var det to kardinaler, nu er det den tyske provst Gert Kelter fra Gørlitz

Som den første kirke i Tyskland har den Selvstændige Evangelisk-Lutherske Kirke (SELK) udtalt sin forståelse for Schweizernes NEJ til minareter, som i Tyskland - både i kirker og politik – stødte på kritik. Vicepræsidenten for det tyske parlament, Kathrin Gøring-Eckardt fra ”De Grønne” var ”rystet” over det signal som flertallet af schweizerne (57,5 %) efter hendes mening gav: ”Muslimer er ikke velkomne i Schweiz.”

Provst Gert Kelter kalder det beklageligt, at man fra kirkeside ikke hører andet end politisk korrekhed med henvising til en vis ”Angst”. Ifølge Kelter er angst ikke en god rådgiver, om end den i dette tilfælde ikke er ubegrundet. Den tyrkiske statsminister Recep Tayyip Erdogan har for nogle år siden kaldt minareter for ”Den islamiske tros bajonetter!”

Fra minareterne udbasuneres det islamiske magtkrav
Ifølge Kelter er de daglige fem præsteråb ”ikke noget råb til bøn, men et islamisk krav om magt. Det svarer til hvis en kristen kordegn syv gange om dagen for fulde hals ville synge den athanasianiske trosbekendelse. Den lyder sådan her: ”Den der vil blive salig må først og fremmest have den rette katolske tro. Den der ikke holder sig helt og rent til den, vil uden tvivl for evigt være fortabt….”.

”Jeg ville gerne se den tyske eller europæiske domstol, som så ville stemme for religionsfrihed, når muslimer og atheister føler sig krænket,” siger Kelter.
Islam er forpligtet til såkaldt Hellig Krig, som føres med forskellige – også fredelige – metoder. Målet er lidt efter lidt at indlemme krigens område i islams område. Theologisk set er minareterne ”den islamiske ummas grænsepæle, som placeres på det krigsområde, som endnu ikke er blevet islamisk.”


Trossamfund hilser Schweizervetoet velkommen
I december hilste den Internationale Konference af Troende Menigheder det schweiziske Nej til minareter velkommen. Folkeafstemningen er ikke tegn på intolerance, ”sådan som det krænkende lød fra politikere, kirkefolk og journalister.” Beslutningen var snarere ”et Nej til islams magtkrav og til fremmedgørelse af den kristelige-vestlige kultur” hedder det i en vurdering i den theologiske konservative sammenslutning i Europa og Sydafrika. Formanden for nævnte Konference er præsten Ulrich Rüss i Hamborg.


Provst Gert Kelters e-mail er goerlitz@selk.de
Kilde: Politically Incorrect 12.1.10