januar 28, 2010

Advarsel mod socialtjenesten

Apropos den skrækkelige sag fra Gotland om kernefamilien, som blev splittet af socialtjenesten ved deres overgreb mod drengen Dominic, således som tidligere omtalt her på bloggen efteråret 2009. Se 23/9, 29/9 og 17/12.
Her kommer en advarsel mod socialtjenesten i Sverige. Desværre gælder den også for Danmarks vedkommende:VARNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN
Av Kent Sändh, laboratoriechef och fd barnhemsbarn
http://www.nkmr.org/varning_for_socialtjansten.htm


Kent Sändh är laboratoriechef, uppfinnare och fd barnhemsbarn. Han är grundare av föreningen "Samhällets styvbarn". Varningen återges här med författarens benägna tillstånd.

Varning: Innan du söker hjälp hos socialtjänsten, vad det än gäller, tänk på att det kan resultera i tvångsomhändertagande av dina barn!

Varning: Allt vad du säger till socialtjänsten kan komma att vändas emot dig. De låtsar förtroende och hjälpsamhet, men har ofta endast som mål att fylla HVB hemmen (barnhemmen) och familjehemmen (fosterhemmen), som drivs kommersiellt och där de själva/deras vänner har ekonomiska intressen.

Varning: Har dina barn omhändertagits så syftar nästan alla utredningar och samtal endast till att motivera en fortsatt tvångsvård.

Varning: Det finns ingen offentlig insyn och kontroll av institutionsvården. Misshandel, barnarbete, sexuella övergrepp och annan vanvård är vanligt förekommande.

Efterlyses: Där du själv träffar på god och kärleksfull barnavård inom institutions- och familjevård, samt hos din socialtjänst – meddela oss detta, så att vi kan vidarebefordra exemplen till dem som bör lära därav!