januar 07, 2010

Massemord på koptere i Ægypten

Efter den ortodoxe julefest den 6. januar i byen Nag Hammadi i Øvre Ægypten blev syv koptiske kristne og en muslimsk vagtmand skudt kort efter kl. 23, da de var ved at forlade kirken. Ni andre mennesker blev såret. Ofrene for angrebet, som fornodentlig gjaldt biskoppen, var til største delen store skoleelever.

Skuddene kom fra en forbikørende bil. Gerningsmændene, som i den tyske presse kaldes ”ubekendte” bliver i mediet ”20 minutter” betegnet som ”muslimske fanatikere” på baggrund af biskoppens udtalelser. En forbindelse til islam vil man helst undgå i de tyske medier og dæmpe ophidselsen over mordene.

Det var det værste angreb på koptiske kristne i Ægypten de sidste ti år. Biskop Kirollos fra Nag Hammadis bispedømme i provins Kena fortalte til det tyske presse-agentur dpa, at han selv formodentlig var det egentlige mål for angrebet. Han berettede at han onsdag aften efter messen ved 23-tiden var kørt fra kirken til den ortodoxe julefest. Han mærkede, at en bil forfulgte ham og vendte om.
Da han nåede til bagindgangen til kirken, skød hans forfølgere på en gruppe gymnasieelever, som stod og snakkede foran bygningen. Biskoppen forklarede, at han af sikkerhedsgrunde havde holdt messen tidligere end ellers.

Biskoppen havde før forbrydelsen fået en SMS med mordtrusler.
Indtil nu er der ikke blevet nedsat nogen særkommission til bekæmpelse af kristendomshadet i Ægypten eller sat fokus på kristenfobi. Protestaktioner mod den ægyptiske stat eller pro-kristne demonstrationer eller lysmanifestationer for de myrdede unge kristne mennesker har vi endnu ikke hørt om. Ophidselse i Massemedierne er bevidst undladt. Man må endelig ikke provokere til nogen islamkritik.

Nag Hammadi har en tusindårig gammel tradition for kristendom og her er der fundet talrige oldkristelige håndskrifter.