januar 29, 2010

Ilmar Reepalu - sosseborgmester i Malmö.Malmös borgmester, Ilmar Reepalu, er typen på den politisk-korrekte fejge politiker, som undviger at stå til ansvar for noget, men kryber udenom og forsøger at åle sig ud af sumpen.

I et interview i Skånska Dagbladet om racisme, vold, chikane, frygt og flugt optræder han som to uafhængige personer: borgmesteren og ”Ilmar privat”. Begge to dygtige til floskler, at sige noget uden betydning og at ignorere hovedemnet. Her er hans svar på et interview om forholdene i Malmö.
Kursivskriften i parenteser er Gertruds flabede kommentarer:


Malmö siger tydeligt ”att anti-rasism står högt på agendan”. (Tja, papir er taknemmeligt. På Christiania hang en plakat imod narkotika. Så var den klaret!).

Trusler og undertrykkelse er ”totalt oacceptabelt”. (To herlige ord, nästen slidt op).
Jödebörn skal ikke chikaneres og imamer ikke skydes på. ”Det är sådant vi alla fördömer”
(- den klarede jeg). "Og det hör under politiet. Kommunen kan kun ”i läroplanen” give ”upplysning om väredegrunder” (- så når börnene bliver store…).

”Jag tycker det är förfärligt om människor känner sig så hotade, att de inte kan bo kvar i Malmö. Jag hoppas att de själva ser till att polisen får kännedom….” (- for hvad angår det mig?)

Om skolans ledning får reda på……har de skyldighet att agera…”. (- alltså ikke mit bord!) Det är ”viktigt att berätta för rektor, så att problemet blir känt och vi kan agera mot det.”
(agera! ha, ha, ha!)

”Malmö och Skåne har…bekymmer med grupper längst ute på högerkanten. Jag har själv fått hakkors målade på min bostad.”

”Jag har uppfattat att högergrupperna varit de som plågat judiska församlingar under lång tid.
Men jag känner inte till om extremvänstern driver de frågorna. Men…Gaza…….” (det er altid godt at kunne henvise til opfattelser eller at man ikke ved eller ikke har hört….)

”Vi (läs byrådet) accepterar varken sionism eller antisemitism. Det är ytterligheter som sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre värda. (Her jokkede han vist rigtig i spinaten ved at ligestille antisemitisme med zionisme).

”….totalt oproportionerligt våld från Israel under Gazakonflikten. Det är en varböld förstås….”. – ”Men jag uttalar mig inte som kommunpolitiker” (det var vist godt jeg tilföjede det).

”Om mänskliga rättigheter kränks så kommer jag alltid att reagera. Men som privatperson.” (d.v.s. foran TV derhjemme. Ha, ha, ha!)

”Vi (läs byrådet) hanterar inte utrikespolitik i kommunen. Lagen förbjuder det. Därför kan jag väldigt tryggt ha en uppfattning i utrikespolitiska frågor.” (trygghet helt utan trakasserier?)


”Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler.

Samtidigt skulle jag önska att företrädare för muslimer i Malmö klart och tydligt säger att judarna i Malmö inte ska blandas in i Israel-Palestina-konflikten.”Illustration: Erik af Pommern så Öresunds betydning, oprettede Sundtolden og stöttede alle byer langs Sundet. Han gav Malmö stadsrettigher.

Det er stadig den samme pommerske grif vi ser i Malmö byvåben og i Läns våbenet.