januar 25, 2010

Advarsel: meget uanstændigt billede!

Ritt Bjerregaard er færdig i politik, og det er jeg glad for!
Som undervisningsminister i 1974 accepterede hun, at skoleelever skulle læse om porno og gennem opgaver og billeder sætte sig ind i emnet. Og Ritt Bjerregaard godtog dette foto!
Ikke så sært, at Australiens myndigheder stoppede en sending forskellige danske skolebøger, som skulle på en udstilling. Tolden troede nemlig, at det var porno og ikke almindelige danske skolebøger!

Dette foto er hentet fra skolebogen ”Pornografi”, der indgår i Munksgaards ”Triviserie”, udarbejdet af Karen Borgnakke, Erik Engberg, Kirsten Larsen, Per Larsen og Thorkil Thomsen.
Redaktion: Henning Salling Olesen, Claus Westh sammen med Olav Harslöf og Palle Rasmussen.


Bliver den ny overborgmester Frank Jensen mere fin i kanten?
Han har foreslået fri hash, og synes selv at have indtaget noget, eftersom han ikke har kunnet finde ud af ansættelsesreglerne på Rådhuset, men uden videre ansatte sin egen lille klike.