januar 10, 2010

Fungerar vår demokrati??

”All offentlig makt utgår från folket” säger §1 i vår grundlag.
1965 var ca 5.700.000 svenskar äldre än 17 år. Härav var ca 1.3 miljoner medlemmar i en politisk förening 1963 enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).
De flesta offentliga uppdragen tilldelas politiker, som väljas bland medlemmar i en politisk förening.
Omkring 1965 var alltså basen för ”folkets makt” ca 1,3 / 5,7 = 23% eller ca ¼ av folket över 17 år.

Hur ser det ut i dag?
I dag är vi enligt SCB 7,3 miljoner svenskar äldre än 17 år, men endast ca 300.000 är medlemmar i en politisk förening. Basen för folkets makt är därför 0,3/7,3 = 4%!!
All makt utgår från folket, men makthavarna väljas bara bland 4% av den röstberättigade del av befolkningen!
Under de senaste 40 åren har ”den offentliga makten” i hög grad styrkt sin egen position och har kraftigt ökat myndigheternas inflytande på sina medborgare.
Är våra politiker de bäst lämpade att styra vårt land, när basen för rekrytering är så liten som 4%???

En förutsättning för den representativa demokratin är väl att de valda verkligen representerar folket. Om folk inte förstår att de ska gå in i en politisk förening för att kunna påverka politiken, kan man säga att vi får som förtjänt.
Som politisk organisation och för demokratin är detta inte tillfredsställande.

Jag anser problemet lätt kan lösas om vi fick fler folkomröstningar – gärna 20-30 om året, så våra politiker ständigt görs uppmärksam på vem de är. Enligt lagen kan 5% av de röstberättigade föreslå en folkomröstning.
Här i Ängelholm kommun alltså ca 1550 personer.

För att få fler folkomröstningar är det dock nödvändigt att folkomröstning kan göras enkelt och billigt. Så kan ske om vi använder det lilla plastkortet, som visat sig så säkert och så lätt användbart inom finansvärlden.
Det bör vara mycket enkelt att konstruera ett ”val-plast-kort” och i samarbete med bankerna hitta en enkel och billig metod att folkomrösta..

Men är dagens politiker intresserat av detta ???

Niels Nannestad
Ängelholm