januar 18, 2010

Tyrkiet forfølger kristne

EU-Kommissionen skal tale klart om Tyrkiet. Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, afkræver nu EU-Kommissionen et klart svar på, hvilke udsigter en optagelse af Tyrkiet har. Det skyldes blandt andet Tyrkiets systematiske forfølgelse af landets religiøse og etniske mindretal, kristne og alevier. I en artikel i dagbladet Information, 12.1, oplyser overhovedet for den ortodokse kristendom i landet, at kristne behandles som andenklasses borgere i det muslimske land. Det er i klar strid med Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale minoriteter fra 1995, som Tyrkiet stadig ikke har underskrevet. Efter den sidste pogrom mod kristne i Istanbul i 1955 udvandrede yderligere 150.000 kristne, og i dag er der kun 4000 tilbage i hele Tyrkiet. Samtidig har den tyrkiske stat systematisk konfiskeret kirker og skoler, som tilhørte det kristne patriarkat.

Senest føjede den tyrkiske premierminister Erdogan spot til skade ved at indvie sekretariatet for forberedelse af et tyrkisk EU-medlemskab i en skole, som så sent som i 1990´erne blev konfiskeret fra det græsk-ortodokse samfund.

"Kommissionen skal ganske enkelt svare på, om ikke disse forhold er så belastende for Tyrkiet, at optagelsesforhandlingerne med landet må sættes i bero eller helt opgives. For mig ville det eneste logiske og naturlige svar være, at Tyrkiet med sin arrogante og udemokratiske adfærd for altid er diskvalificeret fra enhver forhandling om optagelse," siger Morten Messerschmidt, som også vil have Kommissionen til at bekræfte, at ansøgerlande skal tilslutte sig hele EUs traktatgrundlag:"Da jeg absolut deler Kommissionens bekymringer om menneskerettigheder, vil jeg gerne have bekræftet, at alle ansøgerlande som en selvfølge skal leve op til det værdigrundlag, som EU er bygget på. Det vil blandt andet sige kravet om beskyttelse af etniske og religiøse mindretal. Hvis Kommissionen tager sit eget grundlag alvorligt, vil den forhåbentligt opdage, at en opfyldelse af selv de mest basale krav aldrig vil kunne finde sted i Tyrkiet," siger Morten Messerschmidt.


Kilde: pressemeddelelse fra DF 18.1.10