december 08, 2009

Hvem foreslog Jerusalems deling?

Et nyt EU-forslag om at dele Jerusalem er farvet af det svenske formandsskab, siger Frankrig som er kritisk til forslaget, der i denne uge skal diskuteres af udenrigsministrene i Bryssel.Forslaget hentyder til en delt stat med Øst-Jerusalem som palestinsk hovedstad. Frankrigs ambassadør Christophe Bigot betoner dog, at initiativet ikke er et EU-forslag men et svensk forslag, men dette bestrides bestemt af Carl Bildt. (- men mon han og EU ikke er rørende enige?).

Et rigsdagsmedlem fra Kristdemokraterne, Annelie Enochson, forklarer, at Carl Bildt som den aktuelle formand for EU slet ikke var tvunget til at bringe initiativet frem nu: han kan som formand selv bestemme, hvilke sager, han vil have på bordet, og hvilke sager, han vil vente med at tage op.Hun mener, at det er imod Osloaftalen, og at palestinenserne først og fremmest må holde op med deres eensidige vold mod Israel og anerkende Israels ret til at existere, før man kan gå videre.