december 11, 2009

Hverken prædikant eller minaret!


Hadprædikanten og islammissionæren fra Køln, Pierre Vogel, alias Abu Hamza må af statssikkerhedsgrunde ikke rejse ind i Schweiz. Vogel ville på lørdag have demonstreret i Bern for muslimske særrettigheder mod de onde schweizere. Men i hovdstaden vil man hverken modtage den yderliggående wahabistiske islamprædikant eller lade ham udbrede sine hadtirader mod de edssvorne schweizere.


Migrationsvæsenet har udstedt indrejseforbud mod den uønskede Vogel. Begrundelsen er § 67 i udlændingeloven: Indrejseforbud mod udlændinge tillades, når de støder an mod den offentlige sikkerhed og orden i Schweiz eller i udlandet eller bringer dem i fare.

Tja Bern er jo netop ikke Køln.
Jonas Montani, der er talsmand for migrationsvæsenet (BFM) bekræfter, at Vogel på grund af den offentlige sikkerhed og orden, ikke må rejse ind i Schweiz. BFM har sammen med Berns fremmedpoliti bedømt sagen og taget beslutning på baggrund af gældende ret om indrejseforbud, siger Montani.

Skulle Vogel trods det rejse ind, vil han øjeblikkelig blive udvist af fremmedpolitiet.

Vi ønsker Abu Hamza Vogel en god hjemrejse.Kilde: den tyske blog Politically Incorrect 1o.12.09