september 28, 2012

Taquia - islamisk løgn i stort og småt !

Det er deres KULTUR !


Manden der intet har lært

Da Herbert Pundik fyldte 85 for nylig, flød aviserne over med anerkendende ord, og det er ganske naturligt at rose en mand, der har præget avisverdenen i så lang tid. Men da samme Pundik udgav sine erindringer - med den ærkehyggelige titel Natpost til Sussi - for nogle år síden, var der ikke lutter rosord fra anmelderne. Snarere tværtimod.

"Forbitrelsen lyser ud af Pundiks gennemgang, skrev Bent Blüdnikow i Berlingske Tiden, " han frakender sine modstandere ethvert anstændigt motiv og enhver rationel forståelse. Det klæder ikke bogen".
Nej. Og hvem er hans modstandere så? Det er folk, som Israels demokratisk valgte statsminister Benjamin Netanyahu, som Pundik afskyer som pesten, og som ifølge Pundik er årsagen til al uro i Mellemæsten. Et synspunkt der i øvrigt flugter præcis med de fleste araberes.
Jamen er Pundik ikke super-ekspert?” vil mange indvende. ”Han fortæller jo sandheden om Mellemøsten”. Men det gør han bare ikke.
"Pundiks egen dømmekraft er til tider problematisk" fortsætter Blüdnikow, "...forbitrelsen over Israels politik og hans manglende erkendelse af faren har betydet politiske analyser i Politiken af meget begrænset kvalitet, fordi han ikke har formået at adskille sine lidenskaber fra sin analytiske virksomhed".
Ja. Og her i bladet var Flemming Rose ganske enig.

"Herbert Pundiks klummer er interessante, bevares, men for det første har han taget fejl i de fleste af tidens væsentligste debatter”. Nemlig. Og nogle af disse fejl har været graverende.
Allerværst var hans naivitet mht. Oslo-aftalen i 1993, som han via sønnen Ron sandsynlige var indblandet i.
Det var en fælde.
Året efter, 10. maj 1994, holdt Arafat en tale i Johannesburg, hvor han afslørede, at fredsaftalen med Israel svarede til Muhameds aftale med byen Mekka. En aftale som profeten brød, da tiden var inde. Det var en fupaftale. Det afslørede Pundik selv i en bemærkelsesværdig artikel i Politiken med overskriften "Historien om Faisal al-Husseini".
Denne al-Husseini var ikke hvem som helst. Han var den israelske venstrefløjs darling. Han talte – lige som Pundik - om fred og forsoning, og det var Israel (naturligvis!) der skulle blotte sig først

Men da denne store moderate palæstinenser pludselig døde, kom der artige ting frem. Kort før sin afgang fra denne verden havde al Husseini nemlig betroet en egyptisk journalist, at “Osloaftalen, som Arafat traf med den daværende israelske ministerpræsident, Ytzak Rabin, var en trojansk hest, hvis formål var at bryde gennem de israelske forsvarsværker - et skridt mod det strategiske mål, Israels fald" (Pundik i Politiken 5 august 2001).
Så nu skulle man tro, at Pundik havde set lyset. Men nej. Han fortsatte med at tale om ”Arafats forsoningspolitik” og den samme manglende lyst til at se kendsgerningerne i øjne ser man nu i Pundiks på overfladen fornuftige advarsel mod en konfrontation med Iran i Politiken 19. maj 2012. Her skriver han, at man først skal prøve med det gode, og - hvis ikke det virker - "bliver krigen igen en mulighed".
Oversat til virkeligheden betyder det, at man skal vente med at bruge magt, indtil Iran har fået sin atombombe. Dvs. man skal vente, indtil det er for sent - og så skal man slå til! Sådan skriver Politikens ”Mister Israel”. 

Man skulle næsten tro, det var Mister Bean.


Spydpigens kommentar: Historien er ikke overraskende. Selv velbegavede mennesker kan være bundnaive og dermed gøre megen skade for deres medborgere.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2) Mer taquia! Hvornår vågner Europeerne op. Taquialøgnen er ikke noget muselmændene
er flove over. Tvært imod. Den synes de stolte over. Det er en af deres kulturs "værdier"!

http://www.hallekis.com/xx120927c.htm


Bønneråberi fra minaret kan blive godkendt i Sverige.

Moskèen i Fittja i det sydlige Stockholm stod klar 2007 med en 32 m. høj minaret. Da detaille-planen udformedes for bygningsvæsenet skrev man ind i dokumentet, at bønneråberi ikke måtte finde sted. Dette kan nu blive ændret.

Hidtil har bønneråberi fra minareter ikke været tilladt i Sverige, men den islamiske forening i Botkyrke har nu ansøgt om tilladelse til at råbe på baggrund af et medborgerforslag. Sagen kommer nu op i kommunestyret og bliver det godkendt dèr, så er der frit frem for bønneråberi i Fittja og måske fra andre moskèer i landet, f.ex. i Gøteborg.