september 20, 2012

Nej hvor sødt !


En mor i Australien fotograferer sine to børn. Hvilken idyl!


Samme skilt omend på andre sprog findes sikkert i Ægypten, Gaza, Iran og også i Syrien, for dem der vil træne deres rollinger

Och kom ihåg, detta är inte hjärntvätt eller indoktrinering! Det är inte för att man vill att ens barn ska bli självmordsbombare eller terrorist... Oh Nej... det är bara deras kultur och kultur får man inte kritisera. Det är både förolämpande och kränkande.
Eller hur?


Og husk, dette er ikke hjernevask eller indoktrinering! Det er ikke, fordi man ønsker, at ens børn skal blive selvmordsbombere eller terrorist... Åh Nej...det er bare deres kultur, og kultur måmsn ikke kritisere. Det er både generende og krænkende. Eller hvad?