september 07, 2012

Skole-Ritt 3


Her er mere om forældrekurset på Zahles Seminarium, oprettet efter ønske af undervisningsminister Ritt Bjerregaard for at overbevise forældre om hendes ny folkeskolelovs forbedringer. (Artiklen er fra 1977).

På kurset lærte jeg om samfundsorientering, mere eksakt om problemet SULT i de hungersramte områder i Afrika, bl.a i staten Niger.
Biologilæreren fortæller, hvordan flere mennesker kan leve på et stykke jord, hvis de spiser vegetarisk kost fremfor kød osv. Så langt, så godt. Det er konkret viden. Derefter overtager lærer Lars Søndergaard undervisningen. Han skal belyse det politiske aspekt for os forældre.

Han fortæller, at der er korn nok i verden, men staten Niger har ikke råd at købe. Amerika solgte sit overskud af korn til Sovjet, som oplagrede det. Søndergaard foreslår, at Danmark for at hjælpe de sultende nationer går over til at dyrke korn fremfor at have kvægavl og svineopdræt.

Måbende sidder jeg som elev tilbage:
Hvis der er korn nok i verden, hvem skal Danmark så sælge sit korn til? Og bliver staten Niger rigere af, at Danmark også begynder at dyrke korn? Så de bliver i stand til at købe det hos os?
Næh - svarer Søndergaard – men så kanDanmark forære det væk til Niger.

Så er spørgsmålet: hvad skal danske bønder leve af i Danmark? Og svaret lyder fra læreren: landbruget er kun en del af vor produktion.

Efter lærer Søndergaard følger lærer Kai Aalbæk-Nielsen, der står for den historiske redegørelse for SULT. Han fortæller, at sult kan skabe revolution, men hertil kræves visse faktorer, bl.a. en bevidstgørelse, en vision om fremtiden og en tro på, at det kan nytte. I de højt civiliserede lande dør man snarere af forædelse end af sult. Men hvornår begyndte borgerskabet at æde sådan? Det gjorde de med den franske revolution i 1789 ! (Sic!). Man kunde læse om enorme middage med masser af retter. Da den forhadte adel blev henrettet, begyndte borgerskabet at æde – i had til adelen !

(Jeg tvivler på denne udlægning, og på om ordet ”ret” har samme betydning som i dag, eftersom det også har været brugt for alt, hvad der hver for sig sattes på bordet, men spistes sammen på een tallerken. I øvrigt: I hvert fald i 15-1600-tallets Danmark var der flere gange forordninger, der satte stop for altfor luxuøse middage ved festlige lejligheder i private hjem.)

Kommentar i 2012:
Den her historie om Ritts arrangerede propaganda er et godt exempel på, hvordan magthaverne i vor demokratiske samfund sniger ting igennem ad bagdøren. Havde man åbent annonceret, at dette forældrekursus var arrangeret på Ritt Bjerregårds initiativ eller under socialdemokratisk styring eller eventuelt under AOF, så havde man opfyldt demokratiets ideologiske regler om åbenhed, men det her!!!
Ritt valgte (som kommunister gerne gør) fordægte våben. Så jeg – svarede igen på samme vis, men mere om det næste gang.