september 06, 2012

Skole-Ritt 2 (fortsat fra forrige indlæg)Ritt Bjerregaards nye skolelov, der trådte i kraft august 1976, satte ekstra skub i indoktrineringsdebatten. Undervisningsministeren lagde ikke skjul på, at hun gerne så “det kapitalistiske samfundssystem” sat på porten, og samme målsætning lyste ud af psykolog Eggert Petersens trivselsprogram for socialdemokratiet 1969.
Men det gjaldt om, at få befolkningen til at sluge den kommunistiske kamel. Ritt var givetvis klar over, at den brede skare af socialdemokratiske vælgere ikke uden videre var inforstået med hendes lovforslag, selvom folketinget vedtog det. Der skulde noget propaganda til, eftersom en del forældre klagede over mangelfuld undervisning i grundlæggende fag. Men det var bare fordi de ikke forstod, at der kom nye ting til, eller at undervisningen bare foregik lidt anderledes.

I eftersommeren 1977 meddelte en notits fra Ritzaus Bureau så, at Zahles Seminarium som det første i landet ville undervise forældre i, hvad skolen af i dag indebar. Politiken bragte nogle interviewudtalelser fra seminariet, hvoraf det fremgik, at man vilde rette de “misforståelser”, som forældre måtte have angående folkeskolen og “udrydde” myter om, at børnene var blevet dårligere til at stave og læse.

Jeg tog ind på seminariet og gjorde først mine private studier på trappegangen: en bred væg var forbeholdt den marxistiske BT-klubben, d.v.s. Berlingskes typografers oprør mod bladledelsen (hvilket bidrog til avisens nedtur). Videre: Man burde bakke op om sjællandske militærnægteres protest mod at ligge i lejr i det fjerne Jylland, samt støtte oprøret i Todesgade på Nørrebro (hvor BUPL, FOLA, “Nørrebros Beboer Aktion” fra venstrefløjen med økonomisk støtte fra BRIS’s støttefond, “Børns Vilkår”, kæmpede mod politiet i vrede over nedlagt børneinstitution. Man kunde videre deltage i weekend.lærerseminar i Århus for at høre, hvordan de overfede kapitalister malker de fattige medborgere (illustreret med en tegning) og gå med til alverdens andre møder om dit og dat.

Skønt i en fremskreden forældrealder meldte jeg mig ind på kurset for at se det nøjere an. Man kunde vælge særlige skolefag, men indledningsvis bød rektor Hans Nygaard Jensen alle velkommen med en redegørelse for idèen: kurset skyldtes et forslag fra Ritt Bjerregaard i noember 1975, og det var meningen, at de øvrige 29 seminarier i landet skulde følge efter. Undervisningsministeren havde sørget for, at dette kursus var helt gratis! (hvilket hun jo var politisk interesseret i!).

 Kilde: Tidsskriftet AKTION nr. 6 og 7, 1977 og bogen "5. Kolonne. 14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur" af Gertrud Galster..


Fortsættes i næste indlæg.