september 13, 2012

Hærg! Brand! Ødelæg!

                                                                                                                                                                                                    Overalt, hvor man har taget venligt imod fremmede, afbrændes og ødelægges kristne kirker og mennesker forfølges og dræbes for deres tro på en bedre verden.  Her er en artikel fra det nordlige Norge om Misvær Kirke i Bodø, der blev udsat for et brandattentat.

 

Hærverket og branntilløpet i Misvær kirke

Skrevet av Amund Garfors, Narvik. Torsdag 13. september 2012 15:31
Mandag for ei uke siden holdt Misvær kirke på å gå opp i flammer. Bare et under gjorde sitt til at bygda fortsatt har si vakre kirke stående. Vi veit jo at en rekke kirker i dette landet har blitt flammenes rov de siste åra, og dessverre er det ofte disse norske tilbederne av Satan som har stått bak. Men nå har vi også åpnet opp landet for mennesker som ser på oss nordmenn som vantro hunder, der vår kristne tro er truet av en religion/ideologi som forfekter alt vi står for. Ja som ser på vår tro som blasfemi og djevelens verk.  Og da er det vel ikke annet å vente enn at våre kirker begynner å gå opp i flammer, eller blir utsatt for omfattende hærverk?

Bare 4-5 dager før branntilløpet og raseringen i Misvær kirke fant sted hadde NRK TV1 en overføring fra en muslimsk samling i Tromsø.  Der var hundrevis av muslimer samlet for å feire og takke Allah for at fastetiden var over. Slik at de igjen kunne begynne å spise normalt. Programmet gikk ganske seint på kvelden, og etter at kveldsnyhetene var over.  Det skal i alle fall NRK ha takk for, slik at ikke flere fikk dette med seg denne jævelskapen.  Ja det var bare en tilfeldighet at jeg ble sittende å se på dette programmet, men det var sterk kost for en slik som meg.

Egentlig burde noe slikt aldri vært lovlig å sende på norsk TV, der NRK utvilsomt gikk i islams tjeneste, og der politiet burde blitt informert om hva som egentlig forgikk. For her sto en imam fram, der han frekt og freidig snakket nedsettende om oss ”vantro” som ikke var mye verdt i hans verden. Og det var heller ikke mye takknemlig å spore fra ham overfor oss ”vantro hunder”, og som har latt disse folka få lov til å bosette seg her i vårt fredelige land. Der disse fremmede har fått alt gratis, betalt av våre skattepenger via NAV, og der de ”takker” for dette med å kalle oss for vantro, som ikke fortjener annet enn døden, og der denne imamen velsigner alle ”muslimske soldater” som kjemper kampen for Allah, og til å utbre denne lære over hele jorda.

Jeg satt der og fulgte med denne seansen som nesten varte en hel time, og jeg var lettere sjokka over hva jeg fikk inn i mi egen stue, der NRK villig lot seg bruke som mikrofonstativ for denne ideologien, forkledd som religion.  Som hater alt som kristendommen er bygd på og står for! Ja jeg skulle gjerne vite hvem i NRK som ga tillatelse til at mine og andres lisenspenge skal gå til å fremme hat - og til å legge til rette for at denne ideologien skal få lov til å utvikle seg i Norge? Med alle de negative sider som vil følge med i kjølvannet!?

Nå ser vi nemlig hva vi har i vente der vår kirker og vakre kulturbygg er truet på samme måte som vi har vært vitne til mange steder i andre land.  Der de kristne blir forfulgt, trakassert eller drept. Enda er vi forholdsvis trygge i dette landet, men vi veit ikke hva tiden vil bringe. Hva som nå har skjedd med Misvær Kirke, det er bare dypt tragisk, og en total meningsløs handling som har skapt stor sorg i den bygda og i hele Nordland. Og ikke minst for dem som har jobbet hardt for å restaurere kirka i anledning 100-årsjubileet.

Jeg vil på det sterkeste jeg kan henstille til samtlige kommuner i dette landet, at de nå får installert brannvarslingsanlegg i samtlige kirker! Send gjerne regninga til staten som har bygd asylmottak fra Lindesnes til Nordkapp, og som egentlig er de ANSVARLIGE for at vi har fått disse tragiske og skremmende tilstandene i landet vårt.

Misvær kirke 100912

Sendt 13.9.12 til:
«Alle» norske aviser.