juli 28, 2007

Sveriges Tragedie 18 Argusøjne

Selvom Sveriges regering hele tiden har hævdet, at integrationen gik godt, tvivlede den åbenbart på sig selv, for den bestilte en undersøgelse hos Migratrionsverket* for at få forholdene under kontrol.

Redegørelsen - »Projekt ARGUS« - spænder over to år og afleveredes 31.12.2000. Den afslørede uhyrlige svindelmetoder og millionbedragerier mod staten. En slem overraskelse for magthaverne!
Rapporten blev tiet ihjel!
Hvis folk opdagede politikernes totale fiasko og de enorme falsknerier,
kunne det skabe ‑fremmedhad.
Hvordan kan millionbeløb ødsles ud til alle mulige fremmede tiltag, mens der er stadig færre ressourcer til skoler, ældreforsorg, hospitaler, politi, postvæsen, landets forsvar etc.
Argusrapporten blotlagde statens slendrian:
De mest almindelige bedragerier gælder illegalt ophold i Sverige. Personer, som er blevet udvist eller savner opholdstilladelse, har fortsat kunnet bo i landet og udnytte hele velfærdssystemet, når blot de én gang var blevet opført i folkeregistret.
Sort arbejde i rengørings-, restaurations- og byggebranchen er blevet sat i system og organiseret fra hjemlandet, bl.a. fordi udvisninger ikke automatisk anmeldes til skattemyndigheder og folkeregister.
Indvandrere, der fritages fra kravet om arbejdstilladelse, arbejder ofte sort sam-
tidig med, at de modtager dagpenge, boligstøtte og særlig hjælp til briller, klæder,
kørsel etc. Bedrageriet i denne kategori anslås til 10 millioner kr. om året.
Udover det kan der være hjælp til tandlæge, fri advokat, tolk m.m.
Mange med opholdstilladelse får alderspension, socialbidrag, børnebidrag, forældrepenge, flerbørnstillæg, boligstøtte m.m., skønt de opholder sig i ud-landet, angiveligt på grund af ”bedre klima - sørge for slægten og tage sig af huset derhjemme”. Svensk opholdstilladelse beholder de af økonomiske grunde! - Men hvordan kan man bo i et land, man efter eget udsagn er flygtet fra på grund af ”undertrykkelse og forfølgelse”?
Fingerede tilknytninger, som kan give permanent opholdstilladelse og ”legalisere” indvandring, købes og sælges på det frie marked: proforma-ægteskaber indgås med den højstbydende eller mod en fast pris fra 75.000 kr. og opefter. Pengene kommer ind igen siden, når man er vel etableret som ”ny-svensk”. Pigerne i disse skinægteskaber er ofte børn, idet muhamme-danere anser 9-årige piger for giftefærdige.
Personer med opholdstilladelse optræder undertiden med flere identiteter. De søger asyl under nyt navn for at ”forbedre økonomien” samt ”muliggøre yderligere indvandring”. Bedragerierne i denne kategori anslås til mindst 65 millioner kr. årligt.

Hvorfor kun tage fingeraftryk af asylansøgere? I Finland ophørte de mange falske identiteter, da man begyndte at tage fingeraftryk af dem, der søgte opholdstilladelse. Konklusion af Argusrapporten: Staten har fuldkommen ansvarsløst forsømt opsyn med de fremmede og sagsbehandlerne til skade for den svenske befolkning
Argusrapporten handler alene om svindel og bedrageri mod staten. Hertil kommer megen anden kriminalitet, som rammer de tyngede skatteborgere.
Som man reder, så får man ligge. De har selv valgt deres regering.