juli 10, 2007

Nugældende straffelovsbestemmelser skal suppleres

Modtaget fra gruppe i modstandskampen February 21, 2007:

Straffelovens §98: Den der foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den dansk stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil livstid.

Som bistand til fjenden (hvor strafferammen er 16 år ) anses således bl.a. følgende forhold: Straffelovens §102, stk. 4:
Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, statistisk informationstjeneste, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.
—————————————————–
Disse straffelovsbestemmelser blev suppleret i forslag til ændring af straffeloven, fremsat uden for Folketinget under indtryk af de sidste 20 år masseindvandring, der tydeligt bygger på et forræderi mod den danske nation og det danske folk.

Landsforræderi - også i Norge:
http://danmark.wordpress.com/2006/07/08/landsforraederi-ogsa-i-norge/
Fri indvandring bestemt af EU:
http://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/
Afvæbning af alle danske officerer:
http://danmark.wordpress.com/2006/07/15/at-tage-danmark-ved-et-kup/
Det danske samfund nedbrydes systematisk:
http://nytdanmark.blogspot.com/2006/09/danmark-nedbrydes-systematisk.html
Landsforræderi - uden for enhver tvivl:
http://danmark.wordpress.com/2006/05/30/landsforaedderi-uden-mindste-tvivl/

Sonia