juli 31, 2007

Margot Wallström, EU-kommissionens


første vice ordförande, nærmest under José Manuel Barroso, er tidligere blevet omtalt nogle gange her på bloggen, sidst den 11. juli i år, men her er mere, som jeg har lånt fra Kurt Lundgrens blog ”Östra Ölands fria horisont”
http://kurtlundgren.webblogg.se/


EU värre än SovjetunionenMargot Wallström i Bryssel, vår egen Krösa-Maja där, har låtit sig intervjuas i ett aktuellt nyhetsbrev - Cinefogo - i vilket hon låter bekantgöra sina visioner om den europeiska gemenskapen och det jag läser gör mig vettskrämd - inte ens Sovjetunionen hade ett sådant ideologiskt uppfostringprogram för ungdomen och nationen, som det Wallström vill införa. Det är konstigt att ingen reagerat mot den indoktrinering som EU skall införa (nu är detta Krösa-Majas egna ord, nota bene):


- Det startar i skolan där ungdomarna skall lära sig basfakta om EU.


- Samtidigt, i nationella media, skall vi hållas informerade om vad EU beslutat i Bryssel och Strassburg.


- Offentliga möten skall hållas där EU-besluten förs ut.- På internet skall EU berätta om sina visioner.


- EU-kommissionen kommer att övervaka dessa debatter ( these debates will be monitored)


- fokusgrupper analyseras, opinionsundersökningar görs.


- Det skall inrättas kontaktcentra.


- Hur skall man då få 27 nationella parlament att ställa upp på en gemensam EU-bildningskampanj? Och hur skall vi få media att rapportera EU-objektivt?

- Media insisterar på sin frihet, men många media ägs av politiker, som är mycket misstänksamma mot att arbeta mer intimt med EU - de skriver bara om sådant som de anser har nyhetsvärde - så medborgarna kan inte få mycket av värde därifrån.


- Wallström vill därför förlita sig på NGO:s, det vill säga intresseorganisationer som Greenpeace och Amnesty, kanske Jordens vänner - de kan bli en del av EU:s opinionsapparat, om vi ger dem tillräckligt med subventioner.

Inte med ett enda ord nämns de nationella parlamenten och deras roll i den nationella opinionsbildningen - det är en torftig intellektuell sörja som här presenteras, men jag tror den speglar vad vi kommer att möta - spin och en ideologisk propaganda som i Sovjet.