juli 19, 2007

Det var bare valgflæsk.

Med større og større undren og skuffelse konstaterer svenskerne, at nok fik de sat det socialdemokratiske styre på døren og en borgerlig regering, men politiken er og bliver den gamle socialdemokratiske.

De borgerlige partiers løfter var fedt valgflæsk.

Kristdemokraterne, som havde stor fremgang ikke mindst på grund af sine moralske synspunkter i det multikulturelle kaos, fik sin første ubehagelige overraskelse, da partilederen Göran Hägglund i sin egenskab af socialminister brød med sin partilinje og fik gennemtrumfet, at Sveriges meget rigelige abortmulighed (op til 18 måneder!) også skulle gælde for turister!

Nu følger finansminister Anders Borg i hans fodspor. En af de vigtigste mærkesager for de borgerlige politikere før valget september 2006 var, at man bakkede op bag det voksende forældreoprør, som krævede frit valg mellem de socialistisk-prægede vuggestuer og børnehaver og - private institutioner.
Men nu synes også denne borgerlige bastion at blive opgivet. Bondefangeriet føles mere svidende, når det kommer fra en borgerlig regering. Kampen, som mange troede var vundet, må nu genoptages.