juli 27, 2007

EUMC´s journalist-program *)

Massemedierne, som nogle kalder den fjerde magt i staten og andre den første, har
naturligvis ganske særlig interesse for RAXEN´s kritiske overvågning. ”Man opfordrer til en udarbejdelse af et opførselskodex for etisk journalistik som et instrument til frivillig selvregulering (=selvcensur).” (Side 32 i Slutrapporten).

”Man anbefaler, at der gives en europæisk pris for tolerance og forståelse ud over den allerede eksisterende journalistpris (indstiftet af EU-kommissionen og Europarådet i samarbejde med Det Internationale Journalistforbund).” (Side 33 i Slutrapporten). Sverige accepterer tydeligt nok EU´s diktatoriske bekæmpning af oppositionen, mens Danmark søger indtil en vis grad at modsætte sig EUMC´s overgreb.

*) Kilde: Slutrapporten frs den Rådgivende Kommissio n til Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad, Bryssel 23. maj 1995 (9606/1/95)