juli 13, 2007

Moskéen i Malmø en svensk kulturarv?


Som tidligere nævnt her på bloggen har Sverige fundet sin vigtigste kulturarv frem.

Blandt disse underværker finder man mærkelig nok moskéen i Malmø. Ligegyldigt hvad man mener eller ikke mener om moskéen kan den vel ikke betegnes som nogen kulturarv eller svensk historisk underværk.
Vetenskapsradioens serie om historie har skrevet følgende tekst til billedet af moskéen:
”Malmø moské i Rosengård – et symbol på det multikulturelle Sverige, som har lange historiske rødder i Skåne”.
Sludder! Det er manipulation med Skånes danske og svenske historie! Skåne var som bekendt dansk, indtil svenskerne erobrede det.

Man vil givetvis – som ved lignende historiske manipulationer – fortælle os, at der i Skåne også var tyske og hollandske hanseatere. Ja, vist kom der handelsmænd til de store markeder i Skåne og på Sjælland. I følge Erik af Pommerns stadret for København var der strenge regler for, at hanseaterne ikke måtte bosætte sig fast heroppe. Derfor var de i reglen ungkarle. De betalte et pund peber til byen i skat.
På den måde blev ordet ”pebersvend” betegnelsen for en ugift mand. Og analogt hermed dannedes senere ordet ”pebermø”.