juli 18, 2007

"Nysprog"

Jeg har flere gange været inde på emnet om manipulation med sprogets ord, fordi netop dette emne er så vigtigt. Mennesker, der ikke kender mål og midler i såkaldt psykologisk krigsførelse og som heller ikke er altfor kyndige med jonglering med sprogtes gloser, bliver let taget ved næsen af propagandamagere.
I avisen ”Världen idag” 18. juli 2007, skriver Mats Tunehag på ledersiden:

George Orwell skriver i romanen ”1984” om ”nysprog”, som vender op og ned på begreberne og tømmer dem for meningsfuldt indhold. Ordene kan forekomme kønne, men er i bund og grund falske. Nysprog handler om ordenes magt til at betvinge tanken og dermed styre meninger og handlinger , men også individer og stater. Eufemisme er det fine ord – forskønnende omskrivninger. Et andet udtryk er ”politisk korrekt tale”.
Nysprog, eufemismer og politisk korrekt tale er vildledende.


Tunehag kikker nærmere på manipulationerne med ordet ægteskab:

Det påstås, at alle mennesker har lige værd, og at ingen skal diskrimineres og derfor har alle ret til ægteskab. At nuværende lovgivning, som definerer ægteskab som et forbund mellem en mand og en kvinde, skulle være diskriminerende falder pladask på jorden, hvis man bare tænker sig lidt om. Hvert samfund har en eller anden form for regulering af ægteskab, som indebærer, at ikke alle har ret til ægteskab hvordan som helst, med hvem som helst, når som helst eller med hvormange som helst.
Men hvis ingen skal ”føle sig diskriminerede”, så kan man vel slå lugerne op på vid gab. Hvorfor stoppe op ved kønsneutral? Hvorfor ikke antalsneutral – tillad polygami! Hvorfor ikke slægtsneutral – far gifter sig med sin datter? Hvorfor ikke artsneutral? Kvinde gifter sig med en hest! Hvorfor ikke aldersneutral – 54-årig gifter sig med en 7-årig! Retten til ægteskab er et spørgsmål om rimelig diskriminering, det vil sige skelnen og adskillen ud fra værdibegrundelser. Eller skal Sverige tillade polygami for ikke at diskriminere muhammedanere?

Pas på med ”nysprog”, som taler om ægteskab med udtryk som alle har lige værd og ingen skal diskrimineres.

Islam.
Med jævne mellemrum hævdes det, at islam er fred. Javist er størstedelen af verdens muslimer fredelige, men spørgsmålet er, om islam kræver vold og krig. Svaret er JA!! Og flere hundrede millioner muslimer verden over støtter den tanke. Profeten Muhammed brugte vold for at fastslå sin politiske og religiøse magtstilling. Og han er forbilledet, og jihad er befalet – sådan er det. Den tidligere islamist, Hassan Butt, skriver om terrorisme i Sunday Times den 14. juli. Han mener, at muslimer åbent må erkende, at islam tillader brugen af vold, for exempel for at dræbe ikke-muslimer. Han mener, at platheder som ”islam er fred” forhindrer virkelig dialog, ”for problemets kerne er islam”.