juli 31, 2007

Sveriges Tragedie 21. Flere Fiduser


En jugoslavisk familie, der kom til Malmø for ti år siden og fik permanent opholdstilladelse, ville flytte til Gävle, hvor de havde slægtninge. Da de ikke kunne finde bolig, flyttede de ind hos deres slægtninge, men lejligheden var for lille til de mange børn. De forlangte så, at kommunen skulle skaffe dem en lejlighed, men de blev afvist. Så slog de sig ned i en jordkælder, tændte ild og blev ”tilfældigt fundet” af en mand, der så røgen. Efter sigende lå de som bevidstløse på gulvet, så han tilkaldte redningstjenesten. På den måde lykkedes det dem at få en lejlighed af socialtjenesten. Journalisten spurgte socialtjenesten, om ikke de var bange for, at det ville inspirere andre til samme teaterforestilling. Kilde: TT og Helsingborg Dagblad 20.1.07.


Studiebesøg
Svenske foretagender får forespørgsler fra udlandet angående studiebesøg på virksomheden. Da det drejer sig om en delegation, beder man det svenske firma ordne visum for deltagerne. På dagen for studiebesøget kommer der ikke et øje, og hele programmet må aflyses.

Men de udstedte viseringer beholder ”delegationens” medlemmer. De er nyttige, når man søger asyl!
I forhold til den svenske befolkning tager Sverige imod 5 gange flere indvandrere end andre lande i Europa. Sverige tegner sig også for 27% af alle permanente opholdstilladelser (PUT) i Europa, skønt svenskerne selv kun udgør 3% af EU-befolkningen. Intet andet land i verden har en så generøs asyllovgivning og så naive politikere som Sverige og en så overbelastet immigrationsmyndighed. Intet andet land slipper så mange fremmede fra ulandene ind uden dokumenter og identitetspapirer. Over 80% har ingen dokumenter.


Intet andet land i verden giver omgående de nyankomne adgang til den sociale velfærd og udfærdiger senere statsborgerskab uden at stille krav. Indvandringen alene bruger 25% af alle offentlige ressourcer. Vel etablerede i Sverige kan indvandrerne udnytte den gamle konvention mellem de fem nordiske lande og oversvømme Finland, Norge, Danmark og Island. Sveriges fire broderfolk kan ikke være tjent med Sveriges politik. Den skader alle i Norden - og også i det øvrige Europa.


Kilde: Artikel af Bo de Silva på hjemmesiden ”Blågula frågar” 1.6.2004
http://www.sd-kuriren.info/

Ovenstående frimärke er en børnetegning, der viser, hvordan man kommer til Sverige. Den er bestilt af det svenske postvæsen.