juli 17, 2007

Sveriges Tragedie 6 (17.7.07)

Rigsdagspartierne terroriserede befolkningen med trusler
Vil det høre op med den nye regering?
‑ ”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få
invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet,”sagde Mona Sahlin.
(Göteborgsposten 22.10.2000). Svenskerne skulle tilpasse sig til
indvandrerne og ikke omvendt. Både i arbejdslivet og i
uddannelsesvæsenet tillempedes positiv særbehandling, det vil sige at
indvandrere går forud for svenskere i arbejdskø og uddannelse. Kravene
for at komme ind på de højere uddannelser er i visse tilfælde blevet nedsat.
Loven om ”Hetz mod folkegruppe” indebærer, at udlændinge kan forulempe
svenskere så meget, de vil, f.eks. kalde lærerinden en hore, mens
svenskere, som udtrykker sig kritisk mod udlændinge, kan stilles for
domstol og dømmes til bøder eller skadeserstatning.
En værtshusholder kan ikke længere værge sig mod uromagere. Om nogen
fremmed nægtes adgang til værtshuset, kan det ende med tiltale og dom
samt en skadeserstatning på 100.000 tals kroner.