juli 30, 2007

Åndelig omskærelse!

Mennesket er dog en mærkelig skabning!
Det priser sin Gud og Guds skabelse – det være sig hvilken som helst gud – og så går det i rette med selvsamme guds arbejde! Det, han/hun har gjort er ikke godt nok!!!

Man er fixeret på sex. Og her er det, at guden har taget helt fejl! Nogle mennesker korrigerer med kirurgi og skærer dele af gudens skabelse bort.

Omskærelse! Lemlæstelse!

Sådan gør man ikke her! Man gør noget andet! Om ikke værre, så heller ikke bedre.

Man dyrker ”ligestilling” eller om du vil ”kønsneutralitet”, ”genusarbejde”! Sidste vanvittige psykologiske indgreb. Man experimenterer med vore børn!

Drenge skal ikke være drenge! Piger skal ikke være piger! De skal være både og og ingenting!

Hvor vanvittigt projektet er, kom med al tydelighed frem, da en forskolelærerinde i Jønkøping sagde sit job op. Hun følte det absurd, at de medfødte forskelle skulle fjernes. ´Vi skulle være omhyggelige med ikke at tale om drenge- og pigelegetøj og ikke bruge forskelligt tonefald, om vi talte til drenge eller piger.

Som ligestillingsombud skulle hun deltage i videreuddannelse og diskussioner om kønsspørgsmål for at kunne ”modvirke traditionelle kønsroller”. F.ex. kunne man gå ind i børnenes leg og styre pigerne til traditionelle drengelege og forsøge at lokke drengene ind i dukkehjørnet, forklarede hun.

I læreplanen for forskolen (1998) i Sverige hedder det:
”Alle som arbejder i forskolen skal hævde de grundlæggende værdier, som angives i denne læreplan og klart tage afstand fra det, som strider imod disse værdier. Voksnes måde at imødekomme piger og drenge, samt de krav og forventninger, som stilles til dem, bidrager til at forme pigers og drenges opfattelse af, hvad der er kvindeligt og mandligt. Forskolen skal modvirke traditionelle kønsmønstre og kønsroller.”
Fra den svenske skolestyrelses vejledning ”Kvalitét i forskolan”, 2005):”Den aller vigtigste faktor hos alt personalet, uanset køn, er dog pædagogisk dygtighed og hvordan man forholder sig til børn og køn.”Betydningen af køn skabes i relation til omgivelserne og forandres efter sammenhæng og, hvad mennesket selv gør til mandligt og kvindeligt.”
”Ligestillingsarbejdet i forskolen må begynde med de voksne. Undertiden kan det være ligeså svært at opdage sine egne forestillinger om mandligt og kvindeligt som kønsmønstret i forskolens hverdag. Det er dog vigtigt at analysere, hvordan dette kønsmønster giver sig udtryk iden pædagogiske virksomhed og kobble det til læreplanens grundlæggende værdier. Analysen kan gøres ved hælp af forskellige metoder som f.ex. observationsskemaer, videodokumentation m.m. I analysearbejdet kan desuden vejledning ved kønspædagoger exemplevis være til stor hjælp.”

Skoleprojektlederen i Jønkøpings Kommune, Inger Kallings, betoner, at ”personlige meninger ikke hører hjemme i forskolen”. Personalet skal være professionelt og følge styrelsesdokumenterne.
Dette forskoleprojekt er en slags åndelig omskærelse! Hvilken galskab! Hvordan var det? Har man ikke tidligere hørt, at folk blev tossede af at være tvangsindlagte på visse firmaers
psykologledede kursus?


Som omtalt på flere blogs i begyndelsen af juli findes samme galskab mod småbørn i Danmark. Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen fra det ”liberale” parti Venstre har startede projektet under titlen ”Kønsmainstreaming”. Hvilket sindssvagt ord!


Det er yderst påfaldende, hvordan projekter, love og regler har en tendesn til at opstå på samme tid i Europas forskellige lande og uden folkelig diskussion om det fornuftige heri.
Det kommer sig nok af, at EU er den overordnede stat, den feudale stat, som styrer alle de mindre vasalstater.
Ganske rigtigt: dette ”kønsmainstreaming”-projekt, som kører 2005-2007 gennemføres med støtte fra den Europæiske Socialfond.

Forældre, jeg har advaret jer før. Pas på, hvad man gør med jeres børn!

Kilde: bl.a. Världen idag 20.7.07 og 30.7.07