juli 27, 2007

Sveriges Tragedie 16 Kaldes end ikke til samtale

Indvandrere har svært ved at få arbejde. De kaldes end ikke til samtale, når de indsender ansøgning. Ganske logisk, skriver den svenske professor Åke Daun.
Der er sikkert kvalificerede ansøgere blandt indvandrerne. Men også mellem de indenlandske navne, og det afgør sagen. En ny medarbejder indebærer altid en vis risiko. Hvordan passer vedkommende ind i arbejdsgruppen? I det fælles arbejdsmiljø?
Om udlændinge véd arbejdsgiverne kun ét: at de intet véd. Måske kan indvandrere passes
ind i arbejdsgangen? Men det ved man ikke. Med landets egne borgere er det anderledes. Arbejdsgiverne ved temmelig godt, hvordan svenskere plejer at være, og de mener ikke, at
det er deres job at virkeliggøre politikernes integrationsmål. Det er det heller ikke i et demokrati.