juli 23, 2007

Sveriges Tragedie 12 ”Vi alene vide”

Svensk folkekaraktér og Idéen om ”Folkhemmet” som den gode stat, der
værnede om demokrati og indbyggere, førte til regeringens ”Vi alene
vide”. Kun socialdemokratiet forstod, hvad demokrati var og vidste at
forsvare det
1) gennem massiv propaganda fra barnealderen
2) gennem nedgørelse af enhver, der ikke er politisk korrekt
3) gennem menneskers afhængighed af bidrag

Der er flere eksempler på ”Berufsverbot”, endda uden at de har været
baseret på udtalelser i det offentlige rum, ligesom socialdemokratiets
egne partimedlemmer er blevet smidt ud af kommunalbestyrelser for at
ville diskutere indvandringspolitikken.
Andre falder til føje for partiet som f.eks. borgmester Reepalu i Malmø,
som indså, at byen ikke kunne klare det enorme indvandrerantal; men
han blev sat i rette.