juli 26, 2007

Sveriges Tragedie 15 Arbejdsløshed

Sverige har i dag over en million arbejdsløse! De omfatter mange grupper: åbent arbejdsløse, arbejdsløse anbragt i arbejdsmarkedsforanstaltninger (f.eks. kursus) og deltidsarbejdende, som skulde arbejde heltid for at kunde forsørge sig selv, langtidssygemeldte og førtidspen-sionister, som skulde kunne arbejde, hvis der fandtes lempligt arbejde.

Mange unge forsømmer skolen. Når de så siden står uden job, går de til Komvux (Kommunens voksenundervisning) og belaster dermed kommunernes økonomi. Det er altså ikke landets behov for professionelle, som styrer indvan-dringen, men angivelige behov for beskyttelse af forfulgte eller af humanitær anledning.

Indvandringen til Sverige består næsten udelukkende af asylsøgende familier. Muslimerne er den største gruppe. Sverige har omkring 400.000 muslimer i landet, og de tager stærkt til for hvert år. Den helt store tilstrømning begyndte med amnesti for alle asylsøgende i 1994 og fortsætter stadig med store tal. Årlig får ca. 60.000 personer permanent opholdstilladelse, nogle gange op til 100.000.

Det turde være helt klart, at når industrierne flytter ud af landet, behøver landet ikke import af flere arbejdsløse udlændinge. Men rigdagspartierne vælger tydelig nok at fortsætte udviklingen af det multikulturelle samfund frem for kampen mod arbejdsløshed. En konstant høj arbejdsløshed fremtvinger før eller senere dårligere forhold inden for arbejdsretten og de sociale tryghedsystemer.