juli 07, 2007

Dobbeltspil

Nu da EU-politikernes tænkepause er forbi, og de har vedtaget en EU-grundlov uden om befolkningerne, men på deres vegne, er det interessant at kikke tilbage på, hvad de sagde under tænkepausen.

Den i mit foregående indlæg her på bloggen omtalte Margot Wallström er ikke bare EU-kommissionær, men også viceformand og øverste kommunikationsansvarlige i EU!!!
Hun holdt åbningstalen ved den første Euro-Mediterranian parlamentsforsamling i Cairo 14.3.2005.

Det er derfor forståeligt, at juristen Dennis Brinkebach sætter fokus på Wallströms spillen forbavset over, at EU kan opfattes som et eliteprojekt uden forbindelse til folket. Det ved Wallström jo bedre end mange andre.

Margot Wallström optrådte ved et møde på Københavns Universitet den 19. maj 2006 – under tænkepausen. Hun lagde ikke skjul på, at det franske og hollandske NEJ i 2004 havde givet betydelige problemer, men at man ikke i nær fremtid vil fremsende et nyt eller lappet traktatudkast. Og slet ikke det forkastede. ”Det ville simpelt hen blive forkastet igen”. Hun havde forstået, at EU-borgerne var bekymrede for følgerne af indvandringen, tab af arbejdspladser, sociale forringelser, miljøproblemer...
Hun fortalte, at EU nu satsede på at vinde borgernes tillid. ”Derfor har vi nu en tænkepause, hvor vi lytter til borgerne. Det danske ”Borgernes Dagsorden” er det bedste initiativ, vi har set. Vi skal ikke først lave politik og så derpå gå i dialog med borgerne om denne politik. Vi skal lytte til borgerne først - og så lave politik. Derfor er vi gået over til plan D, som står for ”Dialog, Debat og Demokrati”!”

”Dialog, debat og demokrati”! Det er jo alt det, som EU netop ikke står for!” sagde første mand i publikums spørgerunde. Wallströms ansigt stivnede. ”De har i Deres tale ikke med et ord nævnt Euro-Mediterranien-projektet, skønt det nu har stået på i 10 år!
Og De er jo dog frem for nogen eksponenten for Euro-Mediteranien. Men heller ikke Deres politiske kolleger har fortalt os noget om Euro-Mediterranien. Og medierne er hermetisk tillukkede om emnet.
Så at ingen i dag kender Euro-Mediterranien eller dets propagandaapparat, Anna Lindh Foundation og det danske udenrigsministerielle Dansk Center for Kultur og udvikling, som er i fuld gang med at fjerne vores kultur og religion, som de kalder stereotypier og fordomme. Samtidig er man så gået i gang med gennem medierne at trække islamisk kultur ned over os - som I snart skal få at se igennem ”Images of The Middle East”, der er en gigantisk islamisk kulturfestival, hvor man i tiden 12. august til 20. september vil bombardere os med islamisk kultur i alle medier og i alle større danske byer.”

1. Hvorfor hersker der blandt politikere og i medierne absolut tavshed om Euro-Mediterranien projektet ? Tror I, at en sådan fortielse er vejen til at vinde EU-borgernes tillid?
2. Og hvad er formålet med Euro-Mediterranien?

spurgte manden. Dér stod Wallström himmelfalden uden at svare. Hun mumlede hen for sig : ”Jeg forstår ikke, hvad spørgsmålsstilleren har imod Euro-Mediterranien projektet!”

”Jeg har det imod Euro-Mediterranien-projektet, at I på Napoli-mødet d. 28. november 2003 har lovet de 9 islamiske deltagerstater - foruden Israel - EU-medlemsskab med EUs 4 fundamentale rettigheder - herunder menneskers fri bevægelighed i EU!”

Wallström tav.