juli 07, 2007


Centralrådet For Frafaldne Muslimer

Dette råd blev synligt i Tyskland i Februar 2007 - og i England i juni 2007 [1]. Det består overvejende af iranske ex-muslimer, som styrker hinanden mod en truende dødsstraf – den traditionelle islamiske, koranbefalede straf for frafald . Dets medlemstal er ukendt. Men her er en liste over nogle af dem[2]. Og Naser Khader er ikke imellem dem! Nogle medlemmer er blevet martyrer.

Arzu Toker fastslog i et interview, at hun anser shariaen for at være uacceptabel og i modstrid med menneskerettighederne og den tyske forfatning. Hun sagde også, at hun ikke skelner mellem islam og islamisme , fordi islam iflg. hende er radikal af natur[3]. Men forkvinden, Mina Ahadi, som siger, at det ikke har været muligt at reformere islam, erklærer også gerne at ville leve fredeligt og tolerant sammen med muslimerne i Tyskland.

Centralrådet har udsendt et manifest på sin hjemmeside [4]. Heri kræves:

De universelle rettigheder ( dvs. FNs menneskerettigheder o.a.) og ligeværdigt borgerskab for alle. Vi er imod kulturrelativisme (som siger, at alt er lige godt og som sætter sig ind for uhæmmet multikulturalisme o.a.) og tolerance over for umenneskelige trosretninger, diskrimination og misbrug under betegnelsen respekt for religion eller kultur.
Frihed til at kritisere religion. Forbud mod indskrænkninger i den ubetingede frihed til kritik også af såkaldte religiøse ukrænkelige dogmer.
Frihed til religion og ateisme
Adskillelse af religion fra stat samt uddannelses- og retsvæsenet.
Forbud mod religiøse skikke, regler, ceremomier og aktiviteter, som er uforenelige med eller krænker folks friheder og rettigheder
Afskaffelse af alle indskrænkende og undertrykkende kulturelle og religiøse skikke , som hindrer og er i modstrid med kvindens uafhængighed, frie vilje og ligestilling. Forbud mod kønsadskillelse.
Forbud mod indgriben af nogen som helst myndighed , familiemedlemmer, slægtninge eller officielle myndigheder i kvinders, mænds og deres personlige følelsesmæssige og sexuelle forhold og seksualitet.
Beskyttelse af børn mod manipulation og misbrug fra religionens og religiøse institutioners side.
Forbud mod nogen form for financiel, materiel eller moralsk støtte fra staten eller statsinstitutioner til religion og religiøse aktiviteter og institutioner
Forbud mod alle former for religiøse trusler .

Herefter er der vist ikke håb om fredelig sameksistens mellem de frafaldne og rettroende muhammedanere!

Oversat af Anders Bruun Laursen