juli 05, 2007

Folkeindoktrinering

JyllandsPosten skriver 5/7, at Folkeoplysningsudvalget i Århus har studeret de indkomne ansøgninger om tilskud nærmere og er nået til den konklusion, at visse ting som gudsdyrkelse og bøn ikke er tilskudsberettiget, hvorfor man standser tilskud på 50.000 kr.


Som ansat i tredive års tid som sproglærer og foredragsholder ved aftenskoler i forskellige kommuner, har jeg erhvervet mig lidt kundskab både om snyderi med elevtal og andet og manipulering med nøgleordene i ansøgninger om offentligt tilskud. Ansøgerne retter ansøgningsteksten ind efter de vidtfavnende tilskudsregler.

Jeg husker tidligere diskussioner om, hvorvidt vinsmagekursus, ølbrygning, bridge m.m. var tilskudsberettigede.


Mon ikke Folkeoplysningsudvalget burde gøre stikprøver på om den megen koranlæsning foregår under europæisk dialog eller under såkaldt islamisk ”dialog”. Koranen og dens indhold kan som bekendt ikke diskuteres og dermed heller ikke underkastes den mindste kritik i en dialog.

Ordet ”dialog” i en muhammedaners mund er et ”taquia-tiltag”.