juli 30, 2007

Sveriges Tragedie 20. Apatiske Børn

Psykiatri bliver ofte misbrugt. I totalitære regimer erklæres politiske modstandere ofte for sindssyge. Også i Norden kan man træffe psykiatere, hvis afgørelser er politisk betonede. I månedsvis hørte svenskerne om, hvordan asylsøgende indvandreres børn lå apatiske hen, psykisk påvirkede af deres familiers ulykkelige situation. De spiste ikke, legede ikke, snakkede ikke. De bare lå! Nogle måtte mades. Nogle slæbtes rundt i kørestole.
Afslag på asyl fører gerne til nye ansøgninger - i én uendelighed. Det koster umådelig mange penge. Gode indtægter for læger, psykiatere, psykologer, advokater, tolke etc. etc., som derved har interesse i at holde systemet kørende.
Langt over halvdelen af de asylsøgende med ”apatiske” børn kommer fra det tidligere Sovjet og Jugoslavien. Det var så at sige kun i Sverige, indvandrerbørn blev ramt af den mystiske sygdom. Et problem for psykiatrisk expertise! Nogle ymtede noget om, at det hele var et stort fupnummer: at børnene på forældrenes foranledning - med trusler om klø eller med bedøvende medikamenter - spillede komedie, for at forældrene kunne opnå opholdstilladelse i Sverige. Ja, selv lederen af statens integra-tionsvæsen, Barbro Holmberg, antydede forsigtigt sin mistanke. Børnene var alene med deres forældre om natten.

En politimand i Nordland, som stod for hjemtransport af udviste, var så uforsigtig at udtale sig til en journalist efteråret 2005; han havde observeret, at børnene forandredes, når de kom op i flyet. De kunne gå uden kørestol og spiste med god appetit. I stedet for at undersøge politimandens beretning, anmeldte journalisten ham for ”diskrimination”.
Selv om andres iagttagelser stemte overens med politiets, blev sandheden stadig fortiet. Dels er den almindelige ”Svensson” utrolig naiv og synger immerværk den samme indoktrinerede jammervise om, at Sverige må hjælpe. Dels er der som nævnt mange penge i forholdene.
»Svenska Dagbladet« afslørede endelig hele svindlen:
En rejseburaukæde i det tidligere Sovjet med filialer i de islamiske Kaukasusrepublikker havde specialiseret sig i rejser for asylsøgende til Sverige.
”Vil du blive statsborger i Sverige?” hed det. Burauet havde skaffet 700 per-soner asyl i Sverige. Priserne lå mellem 3.000 og 15.000 dollar, hvilket vil sige, at burauet som minimum havde haft en indkomst på over 20 millioner svenske kroner.

Man skulle ikke tage sine papirer med til Sverige, for så risikerede man at blive hjemsendt. Man kunne finde tilforladelig hjælp hos præster og Svenska Kyrkan, og man navngav endog en række advokater og russiske kontakter i Sverige. Man informerede også om, hvordan forældre kunne opnå asyl ved at gøre børnene apatiske, bedøve dem med forskellige medikamenter. De måtte blot passe på, at det ikke blev opdaget.

Sommeren 2005 foretog det russiske politi en razzia. Rejseburauet gik under jorden. Det svenske Säpo (modsvarer dansk PET) blev informeret om sagen. - Kilde: Svenska Dagbladet, Expressen m.fl.
Efterspil: Efter et års forløb kom så TV-programmet »Granskning« med ”Spillet om de apatiske børn” 21.9.06. Psykiaterne Th. Erikson og Th. Jackson og psykolog P. Engelsø, som tidligere havde konkluderet, at børnene var manipulerede af forældrene og forgiftede, samt regeringsrapporten, der talte om asylfusk, og integrationsminister Barbro Holmen og politibetjenten m.fl. blev alle af journalisterne hængt ud som en ”racistisk sammensværgelse”, der ikke havde nogen som helst relation til de faktiske forhold og var i strid med international flygtningelov...