juli 12, 2007

Hvad rummer ordene?

Der har meget længe været misfornøjelse med den såkaldte ”racistparagraf”. I et retssamfund bør love og regler formuleres så tydligt, at borgerne ved, hvad de har at rette sig efter. Men man har ikke på noget tidspunkt gjort rede for, hvad der menes med ordene ”racisme” og ”fremmedfjendtlighed”.

De fleste danskere er givetvis imod racisme i sprogets egentlige betydning. Hverken Hitlers demonstrative undladelse af at lykønske en neger, der vandt ved olympiaden i Berlin eller den slemme dreng i Den store Bastian, der gjorde nar af en neger på Vesterbro, har danskernes sympati. Og ordet ”fremmedfjendtlighed” må man lede forgæves efter i tidligere ordbøger. Det er et politisk konstrueret ord af moderne tilsnit.

Ordene ”racisme” og ”fremmedfjendtlighed” er manipulerede. Sådan gør man i psykologisk krigsførelse.
Gadens autonome råber ”racist” efter alle, der ikke har de samme meninger, som de selv. uafhængigt af om det har med racisme at gøre.

Når man nu fra Europarådet meddeler (19.4.07), at man er nået til enighed om en ”rammeafgørelse om racisme og fremmedhad”, så er det et spørgsmål, om de 27 forskellige vasalstater lægger samme betydning i ordene. De er forpligtede til at styre mod det samme tilsigtede mål for ”rammeafgørelsen”, men må selv vælge vejen dertil. Nogen definition har Europarådet ikke givet. Den endelige tolkning bestemmes af EF-domstolen.

Hovedreglen i EU bliver nu , at ”offentlig tilskyndelse” til ”had” rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til ”religion”, skal være strafbar. Da der ikke er nogen klar afgrænsning på, hvad ”tilskyndelse”, ”had” og ”religion” er, har man i realiteten som hovedregel gjort det strafbart at videregive negative oplysninger om alt, hvad der kan kaldes religioner, skriver professor Ole Hasselbalch på Den Danske Forenings hjemmeside 3. juli.

I Danmark vil det dog fortsat kun være krænkende adfærd, der straffes, idet straffelovens § 266 b (racismeparagraffen) ikke tænkes skærpet.
I følge Lene Espersen vil ”rammeafgørelsen” ikke betyde nogen ændring af vor straffelov.

Gud ved! Tilliden til EU svinder for hver rævestreg, de laver.