juli 06, 2007

Abortturisme

Socialminister Göran Hägglund

Der har været megen debat i Sverige, om man skulle åbne landet for såkaldt ”abortturisme”, og det faldt givetvis mange svenskere for brystet, at netop Kristdemokraterne stod for dette projekt.
Og det katolske Polen har været oprørt over nabolandet Sveriges indblanding i deres indre anliggender, hvor abort jo er forbudt.

Nu blev loven vedtaget i Sverige sidste fredag 29/6. Den giver kvinder i EU ret
til fri abort i Sverige helt op til den 18. uge, altså langt over det, de fleste lande med fri abort anser for anstændigt, og der har lydt mange irriterede røster både fra organisationen ”Ja til Livet”, menigheder og private imod den kristdemokratiske socialminister, Göran Hägglund, som fremførte lovforslaget.

En tidligere rigsdagsmand og p.t. gæsteprofessor i Kirkehistorie i Kalifornien, Tuve Skånberg, giver udtryk for, at Sverige er blevet tvunget til det: ”Sverige har genom sitt medlemskap i EU forbundit sig att anpassa svensk lagstiftning till EG-aftalen og andre EU-regler. Sveriges sygevæsen skal være åbent for andre EU-borgere.” (Världen idag 25.6.07).
Han lægger dermed skylden over på EU alene og mener, at socialminister Hägglund i virkeligheden tænkte: ”Der er kun een sag, som er værre for en politiker end at stå uden for regeringsbeslutninger og ikke kunne komme igennem med sin politik – og det er at være med i regeringesbeslutningerne uden at kunne gennemføre sin politik.”

Kommunistpartiets leder, Lars Ohly, var glad og tilfreds med Kristdemokraternes lov om abortturisme.
I Danmark er fri abort muligt indtil den 12. uge, men herefter kan danske kvinder så åbenbart rejse over Sundet og få abort inden for de følgende 6 uger.
Findes der abortturisme i Danmark? Eller i andre europæiske lande? Er der nogen, der ved det?