juli 28, 2007

Islamisk ”Fredsbevægelse” agitererOlaf Gerlach Hansen, tidligere chef for det under udenrigsministeriet hørende Center for Kultur og Udvikling (CKU), beskrev den 13. juni 2005 ved en konference i Rabat i Marokko, hvordan man skulle virkeliggøre de i 70´erne afgivne EU-løfter til de arabiske lande. Med andre ord, hvordan man skulle påtvinge de europæiske befolkninger at acceptere og underkaste sig islam og realisere EU-politikernes og arablandenes drømme: et EURABIA - til fordel for storfinansens industri- og handelsplaner
I projektet indgik også, at 2006 udråbtes til ”et multikulturelt år”. Med udenrigsminister Per Stig Møllers velsignelse og anbefaling (sic!) arrangerede CKU en udstilling, om Mellemøsten og de islamiske stater i Nordafrika under titlen ”Images of The Middleeast” Man reklamerede intenst for festivalens kunstneriske indhold, men undgik at fortælle, hvad det egentlig gik ud på (se Festivalavisen!): nemlig en islammission rettet mod danske skoleelever.


Også Helsingborg deltog i Middleeastfestivalen. Sverige går som så ofte før aktivt i spidsen for islamisering, i dette tilfælde altså i forbindelse med ”falskspillerne” i Danmark.
Islam er klar over, at det billede, indvandrerne giver den europæiske befolkning af islam, stort set er negativt på grund af muhammedanernes mishandlinger, vold og voldtægter etc.
Der skal minsandten meget til for at ændre dette billede og indbilde folk, at islam i virkeligheden er en fredselskende religion!!! (Det har vi jo hørt tusindvis af gange uden at det er bevist!). Det er ikke nok at hilse god dag med et tomt ”Assalamu alaykum”, fred være med jer.


Det svenske studieforbund ”Sensus” gik i samarbejde med det islamiske studieforbund ”Rushd”* om at uddanne islamiske ”fredsagenter”. Sensus´s leder, Mats Bernerstedt, indrømmer, at han ikke selv har meget kendskab til islam, men han samarbejder med (etioperen ?)Yasin Ahmed.


Imamen Othman Al-Tawalbeh i Helsingborg, der stammer fra Jordanien, er islamolog og søger som ”fredsforsker” at forene de to uforenelige kulturer f.ex. gennem fælles morgenandagter, gudstjenester eller skoleafslutninger. Han er projektleder i ovennævnte studieforbund ”Rushd” og har været udsendt af det svenske udenrigsministerium til dialogturné i Ægypten og Jordanien.


Fredsprojektet har et budget på 1,5 millioner. Pengene kommer fra Sveriges Ungdomsstyrelsen (250 000), Folke Bernadotte Akademien (300 000) og Allmænna arvsfonden (870 000).


Fra 2005 til nu i 2007 har de uddannet et hundredtal unge muslimer mellem 16 og 25 år til ”fredsagenter”. Disse skal oplære flere ”fredsagenter” og ligesom missionærer sprede et fredens billede af islam gennem studiecirkler og - vigtigst - i skolerne til de forsvarsløse skoleelever!!! Desuden skal der udgives ”en håndbog i islamisk fredskultur” (sic!).


Målet er at danne en aktiv islamisk fredsbevægelse, der kan samarbejde med kristne fredsbevægelser, først i Sverige, siden i EU og i resten af verden. Der har hidtil aldrig existeret nogen form for islamiske fredsbevægelser, hvilket næppe kan undre nogen!
Et par af disse islamiske fredsagenter optrådte i Almedalen på Gotland under den traditionelle politiker-uge i juli.


Som planlagt (og omtalt i Festivalavisen fra Images of The Middleeast” sensommeren 2006) har man sendt unge - både kunstnere, journalister og ”fredsagenter” - til Mellemøsten for videre information. Således har en gruppe unge svenske muslimer her først på året deltaget i et ”fredspilotkursus” på Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria (som er en del af ”Barcelonaprocessen”). Man var benovet over at skulle ”træffe store navne dernede”. (Herregud, netop sådan tom smigren af den lille mand på gulvet er et kendt våben!). Hvem var de ”store navne”? Tidligere våbeninspektør Hans Blix, en ægyptisk mufti og religionsministeren... Og der var arrangeret mange forelæsninger på Al Azbar-Universitetet i Kairo, sagde Anna Lindh Instituttets leder Jan Henningsson...

Frikirkepræst Stanley Sjöberg advarede i den svenske avis ”Værlden idag” 20.7.07: nok er det vigtig at velkomne ærlige muslimers ønske om at fremme fred, men man skal ikke være blind for, at koranen opfordrer til vold.
Jo, vi ”ikke-muslimer” har god grund til at være skeptiske til projektet. Inden indvandringen vidste vi stort set ikke noget som helst om islam og koranen, men nu har vi i adskillige år iagttaget muhammedanernes opførsel og hørt om begreber som taquia (den Allah velbehagelige løgn over for ikke-muslimer), æresmord, martyrere, terror etc. Vi har hørt og set og konkluderet...
Desuden har vi også lært en del fra tidligere såkaldte fredsprojekter, som i virkelighed havde andet formål: tænk på den sovjetstyrede fredsbevægelses mange fraktioner og medløbere under Den kolde krig eller på det europæiske Fællesmarkeds fredssnak, da det gjaldt at vinde magt. Også Hitler talte om fred. Og Chamberlain med sit ”Fred i vor tid”!


Alle mennesker ønsker fred, men spørgsmålet er alene: - - - på hvilke betingelser?


*) Det latinske ord ”sensus” betyder iagttagelse, følelse, sans, tanke, mening
Det islamiske studieforbund er opkaldt efter filosoffen Ibn Rushed = Averroes, som levede på Absalons tid.

Kilde: Avisen ”Världen idag” 20.7.07, Gøteborgs-Posten, Sundsvalls Tidning, TV etc.. etc.