juli 06, 2007

Al magt til Bryssel!

Udsalg af vor suverænitet!

Vor nationale frihed og selvstændighed sælges ud, bid for bid, til en superstat som mere og mere tydeligt tager magten fra de enkelte nationer. Aldrig nogensinde i historien har nationer opgivet deres selvstændighed så let.

Den nye EU-grundlov, som står over de nationale grundlove, indebærer bl.a., at EU får en fælles præsident og en udenrigsminister. Desuden forsvinder de enkelte staters vetoret på en række områder, og de større stater får mere magt på bekostning af de små. Nye love skal
kunne vedtages mere effektivt trods andres modstand. Desuden giver den nye grundlov endnu mere overstatslighed (lig en feudalstat) inden for strafferet og politivæsen.

Denne nye grundlov kaldes ikke længere”grundlov”, men ”overenskomst” - for at stikke folk blår i øjnene!- skønt Giscard d`Estaing tydeligt nok sagde, at EU-politikerne bedrog befolkningerne. Den har samme indhold, som den det franske og det hollandske folk forkastede i 2004. Man har bare manipuleret den ved at ændre eller fjerne ord, udtryk og symboler, som alt for tydeligt peger mod en superstat. Man har fjernet fælles EU-nationalsang og flag. Præsidenten kaldes ”talsmand” og udenrigsministeren ”Den høje repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik”.

At manipulere sproget og give ordene nye begrebsindhold er en gammelkendt og meget brugt strategi i psykologisk krigsførelse.

Når den nye EU-grundlov gives endnu mere overstatslighed (som i en feudalstat) inden for strafferet og politivæsen, så er det EU-magtens værktøj til at hindre enhver kritik af eller modstand og oprør imod EU´s love og befalinger. Denne udemokratiske udvikling anede man allerede for mange år siden, og vi har set, hvordan man med en uklart formuleret racisme-paragraf har straffet eller kuet folk til at holde mund.
Med nutidens RFID-teknik kan man holde kontrol med alt og alle, varer, dyr, mennesker etc.:
hvor man befinder sig, hvem man taler med, hvor man går hen og hvornår. Overvågningsteknik har tidligere været nævnt her på bloggen (Supercomputer 21.6.07).

Den nye superstat EU er godt på vej til det system, vi ser i den oscarbelønnede film ”Das Leben der anderen” (De andres liv).

Se den!