juli 21, 2007

Sveriges Tragedie 10. Hvad er svensk demokrati?

DDR, Sovjet, Kina, Nordkorea - alle skilter de med demokrati. Hvordan
er Sveriges demokrati?
Intet svensk parti bryster sig så meget af demokrati som
socialdemokraterne. De har næsten patent på det! En Ulrijke van Essen
fortalte på en hjemmeside i valgåret 2002, hvordan hun - ved ankomsten
til Sverige - overraskedes over de mange demokratikonferencer. Hun
troede, man ville forklare kommunisterne, hvad demokrati indebar, og
blev chokeret, da hun opdagede, at det var lige omvendt: kommunisterne
fortalte, hvordan man skulle sprede løgne om sine ”fjender” (sådan
kaldte de de folkevalgte politikere) og hindre politiske torvemøder og
demonstrationer.
Det gør man så i stil med Hitlers »Sturmabteilung«. Vänsterns Ungdom
(med statsstøtte) i samarbejde med AFA (Antifascistisk Aktion) - med
regeringens stiltiende accept. På trods af grundloven og politiets
pligt til beskyttelse af lovligt anmeldte møder.
Ved valget 2002 undlod postbudene i Mölndal at uddele valgmateriale fra
det opstillingsberettigede oppositionsparti, Sverigedemokraterne. De
belønnedes med en pris for civilkourage af deres fagforening. Noget
lignende hændte ved sidste valg 2006 i Stockholm - og det skønt Sverige
har en ”demokratiminister”. Demokratiet er altså i top!
Socialdemokratiet og dets talerør i massemedierne har i årtier drevet
mere eller mindre snigende propaganda for deres holdninger og
”demokrati”: Børnebøgerne viste tidligere i reglen børn som blegansigter
med blå øjne og lyst hår, og det var jo helt forkert! Bøgerne burde afspejle
miljøet omkring børnene... (ifølge TV-kultur-programmet).
EU-stjernerne fra jomfru Marias himmelkrone kom på bilnummer-pladerne,
og blandt skolebøgerne er ”Jalla nu klär vi granen” et strålende
eksempel på indoktrineringen:

(fortsættelse følger i morgen)