juli 25, 2007

EU-overvågning af indbyggerne

For at få sine planer gennemført oprettede EU et overvågningskontor i
Wien, EUMC (The European Monitoring Centre) med den østtyske jurist,
Beate Winkler, som leder.
Gennem netværket ”RAXEN” *) skal EUMC overvåge og påvirke vore tanker
og ytringer og kontrollere mulig modstand mod EU´s politik. De skal
bekæmpe oppositionen mod indvandringen gennem undervisning (læs:
indoktrinering) fra børnehave til universitetet, retssystem, politi, reklame etc.
Kontaktgruppen i Sverige er vistnok EXPO. Med netværket kan EU hurtigt
gribe ind med aktive forholdsregler, sagde Beate Winkler. Men uden
definition på begreberne ”racisme og fremmedhad” kan man blive
anklaget for hvad som helst. En ren Kafka situation! Man har endda talt om
”gemt racisme”. - Kontorets årsbudget var i år 2000 ca. 50 millioner svenske
kr.
*) The European Information Network on Racism and XENophobia.