juli 21, 2007

Ungdomsforbund pro polygami

Jyllands-Posten skrev 17.7.07, at der hidtil – på syv år - kun havde været 17 domme for bigami, skønt utvivlsomt mange muhammedanere har mere end en kone. Det må især være tiltrækkende for muslimske mænd, hvis kvindens arbejdskraft kan udnyttes, eller hvis det kan udnyttes bistandsmæsssigt i de europeiske godhjertede, naive lande og skaffe flere familiesammenføringer.

Man ser desuden, at ungdomsforbund både i Sverige (Socialdemokratisk Ungdom) og Danmark (Radikal Ungdom og Venstres ungdom) forhåbentlig i ungdommelig ubetænksomhed går ind for polygami, dels måske et resultat af 68´ernes tidligere sex-orgier og dels en påvirkning fra islamiske forhold. Tænker de slet ikke sagen igennem: hvordan skal ”familien” fungere? Hvad med børnenes opvækst og opdragelse? Økonomien, privat og på landsplan? Til kanonføde? Sygdomme?

Polygami - en sær idé, når man ser, at de færreste mennesker i dag kan gennemføre et livslangt ægteskab trods de gode viljers løfter. Skulle det blive bedre med mange koner eller mænd? En ret almindelig årsag til voldsom adfærd er jalouxi. Er den afskaffet? Eller kan man beherske sig anderledes nu end før i tiden?
Nuværende system med dine, mine og vore børn øger ofte presset i hjemmet, hvor alle skal tilgodeses – også i forhold til de tidligere familiesamhørigheder. I TV har man hørt om disse familiers bekymringer.

Bloggen ”Hans side – maskulin modstand” lavede en afstemning over emnet: ”Bør polygami lovliggøres?” 19.7.07. 56 % var for polygami, 44 imod. Antallet af stemmeafgivere var kun på 50, og den maskuline blog er måske en særlig kreds af læsere, men alligevel?