juli 23, 2007

Bare rolig! Ingen panik! Kun 5 %I Italien har statsadvokaten travlt med at berolige befolkningen. “Moskéer er ikke ensbetydende med terrorisme”. Man må undgå en sådan sammenligning, da den er skadelig både for muselmanerne, som har lov at praktisere deres religion, og for efterforskningen, som skal have mulighed for at orientere sig om deres aktiviteter og holde dem uden for fordommene.
Det siger Stefano Dambruoso, statsadvokaten i Milano, som er konsulent i antiterrorisme for FN´s interregionale Crime and Justice Research Institute (Unicri). Dambruoso vil under ingen omstændigheder ind på den aktuelle sag i Perugia, men foretrækker en generel snak om de muhammedanske kultsteder i Europa. ”Man er i gang med at kontrollere de religiøse centre, netop fordi man i flere lande har konstateret støtteaktiviteter til islamisk terrorisme,” forklarer han.

Dambruoso understreger, at man ”i det europæiske fællesskab véd at dette fænomen kun existerer i 5% af moskeerne, mens langt størstedelen af de religiøse centre ikke har mindste hang til terrorvirksomhed”.
Han præciserer videre, at efterforskningen inden for dette ret nye emne, islamisk terrorisme, har gjort fremskridt inden for de sidste fem år. Derfor kan man i dag langt bedre end hidtil rette undersøgelserne imod de religiøse centre, hvor der er fundet kraftige indicier.

I virkeligheden er der moskéer - ikke bare i Italien, men i hele Europa - som bliver overvåget konstant og andre, som er uden for enhver mistanke. I øvrigt - med tanke på integration - er det vigtigt for Dambruoso at påpege, at EU-kommissionen finansierer projekter til imam- uddannelse. ”Netop fordi imamerne i henhold til den religiøse muhammedanske tradition bør give udtryk for, at deres kultur kan integreres i deres værtslandes demokratiske principper. Og i dette integrationsforsøg er kvindens rolle et væsentligt punkt.”
Udover at pege på nødvendigheden af integration mellem de to kulturer, ser Dambruoso frem mod større samarbejde inden for international retsvæsen.

Kilde: det italienske nyhedsburau ANSA