juli 13, 2007

Invaderernes krav. Sveriges Tragedie 4

Sveriges Tragedie 4 (fortsættelse af bogen "Sveriges Tragedie")

Invasionen - aftalt af EU og godtaget af Sveriges regering
Med folkevandringen kom hidtil ukendte problemer i hobetal og enorme
omkostninger. Muslimer er den indvandrergruppe, som kræver mest
særbehandling.
April 2006 sendte Sveriges Muslimske Forbund et syv sider langt brev
til alle politiske partier med krav om forholdsregler og ændringer af
svenske love. Krav om rentefrie lån, moskéer, koranskoler, religiøse
fridage, halal-slagtning, imamuddannelse m.m. Normalt må muslimske
piger ikke deltage i gymnastik- og svømmeundervisning i skolen. Ejheller
deltage i det frie ungdomsliv, som er naturligt for svensk ungdom.
I den muslimske kulturkreds er kvindeundertrykkelse og såkaldt ”æres”-
relateret vold udbredt. Noget som hverken myndigheder eller de
højtråbende feminister interesserer sig for. Blandt unge muslimer i de
indvandrertætte forstæder vokser og trives den vestfjendtlige islamisme
og solidariteten med Det muslimske Broderskab og andre islamiske
terrornetværk.

Svenskerne har set mord, mishandlinger og voldtægter som aldrig før.
Og set hvordan lovlig, harmløs ytringsfrihed som de danske
Muhammed-tegninger anvendtes til hetz af folk i Mellemøsten. Skrigende
og truende mennesker, ambassade- og flagafbrændinger, mordtrusler mod
tegnerne! Afstanden mellem de to kulturer blev tydelig.
Nogle giver efter for islam og indbilder sig, at ”islamisterne så vil
behandle os godt, hvis vi bliver i mindretal”, som den tidligere
ligestillingsminister sagde.
Det er der ingen grund til at tro. I alle islamiske lande forfølges
ikke-muslimske mindretal.

Det Muslimske Fatwa-Råd For Europa er nu i gang med at skrive en
forfatning for alle Europas muslimer. Deres love skal stå over de
enkelte landes love (altså indførelse af sharia!).