juli 13, 2007

Sveriges Tragedie 3

Fællesmarkedsdrømme
Sverige har undgået krig i 200 år. En lykkelig omstændighed. Men også
En svækkelse: manglende forståelse for mindre synlige samfundsfjendtlige
tiltag og brist på forsvarsvilje. Manglende indsigt i propaganda og
kunsten at læse mellem linjerne.
Et europæisk Fællesmarked og aldrig mere krig! De smukke tanker
kildrede i ørene. Det første Fællesmarked var industrilande, som
behøvede olie. Den sad araberne på. Da der kom oliekrise, bøjede EU knæ
for araberne og lovede at fremme islam i Europa på alle måder. Bare de
fik olie. Det fik de. Og EU fik arabere i massevis.
Hvad fatter gør, er altid det rigtige. Han byttede alt bort for en sæk
rådne æbler. Sverige blev medlem i det EU, som allerede havde lovet de
arabiske lande guld og grønne skove.
Verdenshistorien viser, at når et magtimperium falder, kommer der snart
efter et nyt. Efter nazismen og kommunismen angribes vi nu på bred
front af den storkapitalistiske verdensorden og dets globaliseringsprojekt.
I Europa repræsenteret af EU.
Globaliseringen sigter på åbne grænser, så kapitalen frit kan
investeres, hvor den vil give størst afkast. Lande, som selv vil styre
sin produktion, handel, import og eksport, begrænser nemlig
storkapitalens frihed og dermed dens mulighed for tiltagende udbytte.
EU vil derfor udviske grænserne og svække befolkningernes nationale
selvstændighed og identitet.
Vi er jo alle europæere! Gud bevares!
Globaliseringen bruger ikke kanoner og tanks som tidligere imperier. I
stedet for splitter man befolkningernes nationale sammenhold gennem
massiv indvandring af folk fra en helt anden kultur. Del og hersk! Når
befolkningernes fællesnævner slettes og landene bliver
”multikulturelle”, svækkes deres selvstændighed. Det er strategien i
globaliseringens EU.
Nationalstaterne skal altså væk. ”National” blev et uartigt ord, hånet
og trampet på. En krænkelse af den nationalbevidste befolkning. Hvad er
det at være national? spurgte man spottende.
Men når svenske ishockeyspillere eller andre idrætsfolk vinder, eller
når en svensk videnskabsmand eller forfatter får nobelprisen, så er der
ikke grænser for de antinationales nationale stolthed...
Antinationalismen er en overordnet politisk strategi om magt og penge.
Der er en dyb kløft mellem den politisk-korrekte ”elite” og den brede
befolkning. - Et land, et folk og en kultur i opløsning!