juni 11, 2010

Sverige på glid mot DEMOKRATUR

Citat ur Jan Gillbergs ledarartikel i tidsskriftet DSM nr. 3, 2010:

Makten har koncentrerats till Statsministern. "Den politiska klassen" har därmed blivit alltmer toppstyrd. Håller vi rentav på att få något som skulle kunna kallas presidentstyre? Samtidigt kan vi när det gäller opinionsbildningen - det som försiggår i det som brukar kallas "det öppna rummet" - iaktta en utveckling, där vad som en gång gällde som "fria debattörer" trängts undan av "yrkesdebattörer" - de viktigaste politiska redaktörerna, ett antal kolumnister och inom radio och TV något tiotal programledare.

Kilde: http://www.dsm.nu/


Foto: Frd. Reinfeldt