juni 24, 2010

Lovligt salg

Der klages i Sverige over, at der helt åbent og lovligt sælges mange stoffer over internettet, som købes som en slags narkotiske stoffer af unge mennesker. Hvis nogen dør af det, eller tolden eller politiet får færten af, at disse stoffer kan være farlige og derfor vil undersøge substansen, laver man omgående om på produktets sammensætning, hvorved det igen bliver lovligt at sælge det indtil næste mistanke om farlighed opstår…..

Svensk TV-nyheder 24.6.2010