juni 14, 2010

FÅ MULLA KREKAR UT AV NORGE NÅ!

Det var nesten ikke til å tro det vi fikk se og høre av den pressekonferansen til Mullah Krekar på TV-nyhetene i helga. Det var så pinlig og kvalmende å høre på denne mannen, at en måtte bare riste på hodet til en slik oppførsel, der han truet norske politikere på livet, dersom de sender ham ut av Norge.

Når han i tillegg under den såkalte pressekonferansen sin også forteller oss at han styrer selvmordaksjonister i Irak via telefon fra Oslo, og der amerikanere skal drepes, ja da må vel grensen for all anstendighet være passert? Tror han virkelig at vi nordmenn skal akseptere at Norge brukes som base for hans terrorvirksomhet? Dersom undertegnede eller andre nordmenn hadde kommet med slike offentlige uttalelser, da er jeg ikke i den minste tvil om at det hadde stått en politibil med 3 konstabler utafor mitt hus, bare minutter etter. Og jeg hadde havnet på glattcelle i minst ei uke. Men derimot kan denne mannen lire av seg de verste uttalelser, uten at dette får de minste konsekvenser for hans opphold i kongeriket Norge?

Det burde vel nå snart begynne å ringe ei klokke hos våre servile myndigheter, og ikke minst naive politikere som ikke våger å ta sitt ansvar bevisst overfor denne ”morroklumpen”!

Nå får nok være nok! Det er sannelig på høy tid at norske myndigheter tar denne trusselen mot norsk demokrati og vårt lands frihet på alvor. Vi skal absolutt IKKE ha slike mennesker som Krekar innafor våre grenser! Vi snakker ikke nå om en pause-klovn i et lite omreisende sirkus, men vi snakker om en meget farlig mann! Som representerer noe på lik linje som nazitidens nasjonalsosialisme!

Likeså kan jeg minne våre ansvarlige myndigheter som ikke tar sitt ansvar bevisst, at det vil hjelpe stort dersom de utleverer denne rabiate mannen til USA. Da havner han på Cuba, og der har de sine metoder for å stoppe munnen på slike som Krekar. Han vil ikke få dødsdom, men han vil få store muligheter til å snakke helt fritt, men ikke på TV! Dessverre må en bare konstatere og minne om at det sitter mange Krekar-sympatisører i det norske storting.

Ja, som for ikke mange dager siden tullet seg inn terrorens symbol, et palestinaskjerf. Disse som godtar terror og undertrykkelse vil nok beklage dersom Krekar sendes ut av landet, men nå er det på tide å vise handling! Trolig begynner nå nordmenn sakte men sikkert å forstå for en rabiat og skremmende religion/ideologi Krekar representerer. Og derfor gjør han egentlig oss en stor tjeneste med at han har åpnet naive nordmenns øyner, og til å forstå at mennesker som tilkjennegir en slik tro og er så full av hat, bare øker motsetningene og fremmedgjøringen, og fører Norge mot stupet. Få ham ut nå!
Amund Garfors, Narvik