juni 16, 2010

"Forbudssverige"

- siger danskerne tit, eftersom de finder de evindelige forbud karakteristiske for landet.

Nu kommer der en ny skolelov til afstemning i rigsdagen på tirsdag den 22/6, altså lige før lukketid! Således at der næppe er tid til diskussioner. Et lille, men uhyre vigtigt punkt i lovforslaget er begrænsningen af forældremyndigheden! Det var nok ikke meningen, at man skulle lægge mærke til det. Punktet skulle åbenbart luskes igennem, men takket være avisen ”Världen i dag” og bloggermiljøet når budskabet ud til en langt større kreds end de samspiste p.k. politikere i syvpartiets rigsdagsgruppe.

Officielt undlader man at tale om indgreb i forældremyndigheden. Man begynder med en lille forældregruppe, for jo mindre, jo mere forsvarsløs over for statsmagten. Man vil forbyde hjemmeundervisning og tvinge børnene over i offentlig skole (”Vi er alle lige!”).

I Danmark har vi undervsiningspligt, men ikke skolepligt. Om børnene har de fornødne kundskaber, kan altid kontrolleres ved prøver.

Der er selvsagt forskellige grunde til at fravælge almindelig skolegang. Vor tids skoler lider ikke bare under den af politikerne godtagne mangel på disciplin og dermed dårligere undervisning, men også under de nedsatte krav i mange skolefag - for ikke at tale om indoktrinering til bestemte holdninger!


Idéen at begrænse eller helt afskaffe forældremyndigheden blev introduceret i Europa lige efter krigen som ”de vises sten”.
World Federation of Mental Health så det som verdens frelse at få diminueret forældrernes indflydelse og lade deres egne ”experter” opdrage børnene, Den ideologi fik ualmindelig – men ikke overraskende! – opbakning hos netop ”experterne”, d.v.s. fagfolk inden for psykologi, pædagogik og socialt arbejde, og det døjer vi under den dag i dag.


Mentalhygiejnens ideologi, at børn skulle løsrives fra forældrene og opdrages af experter, afspejles bedst i denne (iøvrigt grimme) tegning fra deres underafdeling BRIS, Børns Rettigheder I Samfundet (også kaldet BarneRov I Samfundet).Kilde: Världen idag 16. juni 2010.