juni 25, 2010

SKAL VI HA HIJAB OG SAMEKOFTE PÅ DOMMERNE?

Det går nå fra vondt til verre i dette merkelige landet. I min naivitet har jeg alltid trodd at en dommer som dømmer i en viktig sak, skal opptre helt uavhengig av partene og saken for øvrig. Og de skal ha sin svarte kappe på seg for å markere at de er fullstendig nøytrale til sakens alvorlighet og utfall. Likeså er det viktig at partene i saken ser på dommen de har fått som helt nøytral, og at det er objektivt dømt. Men den tiden er visst også nå forbi? For i går kunne vi lese i avisene at administrasjonen for domsstolene nå har avgjort at en etnisk norsk dommer kan nå møte opp i retten i bunad, og rettsbetjentene kan møte opp i samekofte, om de ønsker det. For nå ser vi ”Det nye Norge” skride fram der hijab og samekofte og andre religiøse og politiske betingede plagg skal kunne brukes i enhver rettssal i dette landet. En meget tragisk avgjørelse som nesten fikk meg til å heise det norske flagget utafor mitt hus, på halv stang. Det mangfoldige og ”flerkulturelle” Norge skal nå endelig på plass. Og enda engang uten å spørre folket…

Hvilke mangfoldig samfunn er det disse folka ønsker? Jo, jeg leste at denne SV-representanten Heikki Holmaas (som også skulle plyndre rederne) mente at dette var et skritt i retning av å anerkjenne at Norge er blitt et mangfoldig samfunn. Jomen sa jeg smør! Ja, enda et skritt i gal retning.. Men slikt forstår ikke folk som Holmaas, dessverre. Så nå kan vi oppleve at en kvinnelig dommer stiller opp i rettssalen i full burka, hvor knapt øynene er synlig. Og hijab og Niqab blir en del av hverdagen? Ja sågar til og med kan noen velge å stille i SS Nazi-uniform eller Ku KLux Klan klær om vi strekker det litt langt? For dette er jo politiske plagg! Ja ja, det er vel det som er et mangfoldig samfunn og det ”nye vi”- som Jonas Gahr Støre brenner for? Og ikke minst forsøker å prakke på oss, og som han mener vi skal være glad for - selv om bare 10 pst av befolkningen er med på dette havariet av landet.

For nå må vi forstå at vi skal leve side om side med de fremmede, i burka og bikini… For dette skal gå seg til, selv om Ola og Kari for lengst har sagt nei til dette eksperimentet. Nå skal en jøde sitte med en kippa og dømme en muslim inntullet i et laken. Og dersom muslimen har et problem med det, så må saken løses under inhabilitetsbestemmelsene. Så enkelt tror disse eventyrerne at det er! Men de glemmer at ingen dommer er ugild bare fordi han er muslim eller jøde eller kristen nordmann. Og derfor må partene i saken bare akseptere de fargesprakende draktene som nå skal erstatte den svarte kappa. For det skal mer til enn noen klesdrakter for å gjøre dommere ugild. Det vil heretter bli viktigere for de som jobber i rettssystemet å vise tilhørighet til sin etniske/politiske gruppe, enn enkeltpersoners følelse av å være i en upartisk domstol, altså et upartisk rettssystem. Og dette mener altså Heikki Holmaas og andre på venstresiden er veien mot fred og fordragelighet i et mangfoldssamfunn? Jeg tror nemlig det motsatte, og at dette vil gå veldig dårlig. For dette er akkurat kimen til en rekke framtidige konflikter i Norge.

Kjære Gud! Fri oss fra et lite mindretall av radisser og nasjonalhatere i den norske befolkning, og som tror de vet hva som er best for oss alle. Som med list og lempe forråder oss alle, og ved hjelp av naive politikere sniker inn vedtak som hele folket er i mot. Bevar vårt land og vårt folk! Amen.


AMUND GARFORS

Ankenes, 16.06.10.