juni 27, 2010

Mon de anmelder for hetz mod folkegruppe?Ligesom foregående år var der megen diskussion omkring skoleafslutningenre i Sverige. For og imod afslutning i kirken, for og imod de påtænkte sange, for og imod at præsten åbner munden o.s.v.

I Uppsala bestemte Tiundaskolen, at niende klasserne skulle besøge byens stormoské inden sommeren. Det foregik i almindelig skoletid, d.v.s. under skolepligt. Ved besøget tvingedes pigerne til at tilhylde hele kroppem, så man hverken så hår eller bare arme og ben.


Og i moskéeen sammenlignede en muslim homosexualitet med blodskam
I skolens ligestillingsprogram står, at skolen skal ”fremme ligestilling mellem kønnene” samt ”aktivt modvirke alle former for krænkende behandling” samt ”racisme”. Trods det besluttede rektor Ylva Nilsson at sende niendeklasserne på besøg i moskéen, hvor man gav pigerne teltlignende tøj (se fot.) på og lod dem lytte til islamisk propaganda.